tiistai, 26 syyskuun 2023
Koti Tagit Työryhmä

Tagi: työryhmä

Petri Virolainen kansalliseen erikoissairaanhoitoa ja päivystystä selvittävään työryhmään puheenjohtajaksi – Loppuraportti ministeriölle vuoden loppuun...

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut kansallisen työryhmän ja ohjausryhmän erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön selvittämiseksi. Ministeriöiden ja hyvinvointialueiden virkahenkilöistä koostuvan työryhmän...

STM: Lineaarisen työkyvyttömyyseläkemallin valmistelu ei etene

Hallitusohjelman mukaisesti hallituksen esitystä lineaarisesta mallista työkyvyttömyyseläkkeen ja ansioiden yhteensovittamiseen valmisteltiin kolmikantaisessa työryhmässä. Lineaarisen mallin kehittämisen tavoitteena oli poistaa kannustinloukku ja yhdenmukaistaa eläkkeiden käsittelyä eri...

Opetusministeriön asettama työryhmä: Sote-palveluja tuettava henkilöstön koulutuksella

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama kaksivuotinen Osaamisella soteen -hanke on laatinut ehdotukset siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistusta tuetaan alan henkilöstön osaamista kehittämällä. Työryhmän esitys...

Terveydenhuollon matkojen järjestämisvastuun siirtämiseen maakunnille nimetty työryhmä

Sote-erillisvalmistelun johtoryhmä on nimennyt työryhmän selvittämään terveydenhuollon matkojen järjestämiseen ja matkakorvauksiin liittyviä kysymyksiä. Työryhmän tehtävänä on luonnostella hallituksen esitys niin sanotuksi matkalaiksi. Lisäksi työryhmän on...

Työryhmä pohtimaan lääkärihelikopterien uusia tukikohtia

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän selvittämään ensihoidon ilmailupalveluiden kehittämistä. Työryhmän tehtävänä on koota kahden uuden lääkärihelikopteritukikohdan sijoittamiseen liittyvään päätöksentekoon tarvittavat tiedot. Lisäksi työryhmä kokoaa...