Koti Tagit Väitöstutkimus

Tagi: väitöstutkimus

Väitös: Palvelumuotoilu auttaa sitouttamaan terveydenhuollon ammattilaisia kehittämiseen

TaM Mira Alhonsuo tutkii väitöskirjassaan terveydenhuoltopalveluiden kehittämistä palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun avulla. Tutkimus nostaa esille, kuinka muotoilun menetelmien ymmärtäminen auttaa suunnittelemaan kehittämisen prosessia realistisemmaksi erityisesti...

Hoitotieteen väitöstutkimuksessa kehitettiin ikääntyneiden potilaiden kunnioittavan kohtaamisen arviointiväline

TtM Jaana Koskenniemi määritteli väitöstutkimuksessaan kunnioittavaa kohtelua hoitotyössä ikääntyneen potilaan näkökulmasta. Tutkimuksessa kehitettiin arviointiväline, jota testattiin ikääntyneiden sairaalapotilaiden hoidossa. Ikääntyneiden potilaiden näkökulmasta kunnioittavassa kohtelussa oli...

Väitös: Tiedon puute estää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen leikkausosastojen hoitotyössä

Leikkausosastojen perioperatiiviset hoitajat ja osastonhoitajat tuntevat kestävän kehityksen periaatteet vielä huonosti eivätkä juuri tunnista mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen työssään, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus. Terveystieteiden maisteri...

Väitöstutkimus: Ikääntyneiden lääkehoidon turvallisuudessa puutteita

Lähes puolet väitöstutkimukseen osallistuneista ikääntyneiden pitkäaikaisyksikössä työskentelevistä hoitajista ilmoittaa poikkeavansa ohjeista ja suosituksista lääkkeiden antamisessa sekä lääkehoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa. TtM Markus Karttunen...

Väitös: Lääkäreiden parempi viestintä voi parantaa hoidon laatua ja tuoda kustannussäästöjä

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan jo kaksi lääkärin esittämää hyvin valittua kysymystä voivat voimauttaa potilasta ja muuttaa halua ja kykyä edistää omaa kuntoutumistaan. VTT, KTM Harry...

Väitöstutkimus: Sote-palvelut kaipaavat lisää kilpailua – myös julkiselle puolelle

Huonosti toteutettu kilpailu sosiaali- ja terveyspalveluissa lisää palveluiden pirstoutumista, kun terve kilpailu kannustaa oikeaan suuntaan. Näin todetaan tuoreessa KTM, HTM Kari Lappalaisen julkisjohtamisen väitöstutkimuksessa....

Väitöstutkimus: Monikanavarahoituksen ongelmat jääneet uudistuksessa valinnanvapauden ja maakuntien jalkoihin

Suomessa monikanavarahoitus sosiaali- ja terveyspalveluissa on aiheuttanut terveydenhuoltoon tehottomuutta, eriarvoisuutta ja palveluiden saatavuusongelmia. Asia ilmenee terveystieteiden maisteri Timo Hujasen tuoreesta väitöstutkimuksesta Monikanavarahoituksen ongelma terveydenhuollossa. Kaikissa...

Väitöstutkimus: Sote-johtajilla paljon epävarmuutta – syytä kiinnittää huomiota viestintään

Kuntien sosiaali- ja terveysjohtajilla on erilaista epävarmuutta, mikä näkyy esimerkiksi heidän viestinnässään. Asia käy ilmi Tampereen yliopistossa julkaistavasta YTM, TtM Elina Kinnusen Yhdistävä viestintä – viestinnän...

Julkinen terveydenhuolto olennainen tekijä Suomen kehittyessä hyvinvointivaltioksi – valinnanvapaus muuttaa kansalaisen asemaa

Tänään, 24.8. Oulun yliopistossa julkaistussa väitöskirjassa tutkittiin valtiomuutosta Suomessa 1960-luvun puolivälistä nykypäivään. Tutkimuksen keskeiset tulokset osoittavat, että terveydenhuolto on tärkeä valtiovallan, valtiotilan ja väestön...

Jouko Luukkosen väitöstutkimus: Maakuntien valmistelu tarvitsee selkeää johtajuutta ja sitä tukevan ydintiimin – ihmisten...

Tulevien maakuntien toiminnan käynnistämisessä voidaan ottaa oppia vuoden 2017 alussa käynnistyneiden maakunnallisten sote-kuntayhtymien syntyprosesseista. HM, MBA Jouko Luukkosen väitöstutkimuksessa todetaan, että maakunnan valmistelulla tulee...

Väitös: Ura-ankkureista apua hammaslääkärien johtamisurapoluille

Hammaslääketieteen lisensiaatti Tiina Tuononen on perehtynyt kesäkuun alkupuolella tarkistettavassa väitöskirjassaan vähän käsiteltyyn aiheeseen. Tuononen selvitti hammaslääkärien johtamisurapolkuja ja erityisesti johtamistehtävissä pysymiseen tai siitä luopumiseen...