perjantai, 29 syyskuun 2023
Koti Tagit Väitöstutkimus

Tagi: väitöstutkimus

Lehtileikkeet: Kanta-Häme hyväksyi sairaalan lisäosien rakentamisen, Asiakkaat tyytyväisiä Kainuun päivystykseen

Kanta-Hämeen aluehallitus hyväksyi Assi-sairaalan lisäosien rakentamisen Ahveniston sairaalahankkeen lisäosien rakentaminen pääsee käyntiin tämän vuoden aikana. Aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan Assin-sairaalan M- ja P-osien rakentamissuunnitelman ja...

Marika Tammeaidin väitös: Julkisen sektorin johtajat tarvitsevat metataitoja – ”Sillanrakentaminen korostuu hyvinvointialueilla”

Vaasan yliopistossa väittelevän Marika Tammeaidin mukaan julkisella sektorilla tulisi kehittää johtamisen metataitoja. Metataitoja ovat jatkuvan oppimisen asenne, omaa organisaatiota laajempi näkökulma toimintaan, dialoginen vuorovaikutustapa, moninäkökulmaisen...

Väitöstutkimus: Hyvinvointialueilla tarvitaan dynaamisia kyvykkyyksiä

Dynaamiset kyvykkyydet voisivat auttaa hyvinvointialueita uudistamaan toimintaansa ja vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. Asia ilmenee Juha Postin Vaasan yliopistoon tekemästä väitöstutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan alueiden valmisteluvaihe ei...

Väitöstutkimus: Laadukas kotihoito ja toimiva suhde terveyskeskukseen lisäisivät ikääntyneiden hyvinvointia ja säästöjä yhteiskunnalle –...

Laadukas kotihoito ja toimiva suhde terveyskeskukseen ehkäisevät kalliimpiin ja raskaampiin palveluihin siirtymistä, korostaa väitöskirjatutkija Olli Halminen. Suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa johdetaan monin paikoin hajanaisesti pala...

Väitös: Mitattavalla vaikuttavuudella tulisi olla selkeä yhteys kansalliseen agendaan ja arvoihin

Vaikuttavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti on nimetty suomalaisen hyvinvointipolitiikan ensisijaiseksi tavoitteeksi pyrittäessä ratkaisemaan kestävyysvajetta ja palvelujen laatua, todetaan Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. KTM Petra...

Väitös: Palvelumuotoilu auttaa sitouttamaan terveydenhuollon ammattilaisia kehittämiseen

TaM Mira Alhonsuo tutkii väitöskirjassaan terveydenhuoltopalveluiden kehittämistä palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun avulla. Tutkimus nostaa esille, kuinka muotoilun menetelmien ymmärtäminen auttaa suunnittelemaan kehittämisen prosessia realistisemmaksi erityisesti...

Hoitotieteen väitöstutkimuksessa kehitettiin ikääntyneiden potilaiden kunnioittavan kohtaamisen arviointiväline

TtM Jaana Koskenniemi määritteli väitöstutkimuksessaan kunnioittavaa kohtelua hoitotyössä ikääntyneen potilaan näkökulmasta. Tutkimuksessa kehitettiin arviointiväline, jota testattiin ikääntyneiden sairaalapotilaiden hoidossa. Ikääntyneiden potilaiden näkökulmasta kunnioittavassa kohtelussa oli...

Väitös: Tiedon puute estää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen leikkausosastojen hoitotyössä

Leikkausosastojen perioperatiiviset hoitajat ja osastonhoitajat tuntevat kestävän kehityksen periaatteet vielä huonosti eivätkä juuri tunnista mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen työssään, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus. Terveystieteiden maisteri...

Väitöstutkimus: Ikääntyneiden lääkehoidon turvallisuudessa puutteita

Lähes puolet väitöstutkimukseen osallistuneista ikääntyneiden pitkäaikaisyksikössä työskentelevistä hoitajista ilmoittaa poikkeavansa ohjeista ja suosituksista lääkkeiden antamisessa sekä lääkehoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa. TtM Markus Karttunen...

Väitös: Lääkäreiden parempi viestintä voi parantaa hoidon laatua ja tuoda kustannussäästöjä

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan jo kaksi lääkärin esittämää hyvin valittua kysymystä voivat voimauttaa potilasta ja muuttaa halua ja kykyä edistää omaa kuntoutumistaan. VTT, KTM Harry...

Väitöstutkimus: Sote-palvelut kaipaavat lisää kilpailua – myös julkiselle puolelle

Huonosti toteutettu kilpailu sosiaali- ja terveyspalveluissa lisää palveluiden pirstoutumista, kun terve kilpailu kannustaa oikeaan suuntaan. Näin todetaan tuoreessa KTM, HTM Kari Lappalaisen julkisjohtamisen väitöstutkimuksessa....

Väitöstutkimus: Monikanavarahoituksen ongelmat jääneet uudistuksessa valinnanvapauden ja maakuntien jalkoihin

Suomessa monikanavarahoitus sosiaali- ja terveyspalveluissa on aiheuttanut terveydenhuoltoon tehottomuutta, eriarvoisuutta ja palveluiden saatavuusongelmia. Asia ilmenee terveystieteiden maisteri Timo Hujasen tuoreesta väitöstutkimuksesta Monikanavarahoituksen ongelma terveydenhuollossa. Kaikissa...

Väitöstutkimus: Sote-johtajilla paljon epävarmuutta – syytä kiinnittää huomiota viestintään

Kuntien sosiaali- ja terveysjohtajilla on erilaista epävarmuutta, mikä näkyy esimerkiksi heidän viestinnässään. Asia käy ilmi Tampereen yliopistossa julkaistavasta YTM, TtM Elina Kinnusen Yhdistävä viestintä – viestinnän...

Julkinen terveydenhuolto olennainen tekijä Suomen kehittyessä hyvinvointivaltioksi – valinnanvapaus muuttaa kansalaisen asemaa

Tänään, 24.8. Oulun yliopistossa julkaistussa väitöskirjassa tutkittiin valtiomuutosta Suomessa 1960-luvun puolivälistä nykypäivään. Tutkimuksen keskeiset tulokset osoittavat, että terveydenhuolto on tärkeä valtiovallan, valtiotilan ja väestön...

Jouko Luukkosen väitöstutkimus: Maakuntien valmistelu tarvitsee selkeää johtajuutta ja sitä tukevan ydintiimin – ihmisten...

Tulevien maakuntien toiminnan käynnistämisessä voidaan ottaa oppia vuoden 2017 alussa käynnistyneiden maakunnallisten sote-kuntayhtymien syntyprosesseista. HM, MBA Jouko Luukkosen väitöstutkimuksessa todetaan, että maakunnan valmistelulla tulee...

Väitös: Ura-ankkureista apua hammaslääkärien johtamisurapoluille

Hammaslääketieteen lisensiaatti Tiina Tuononen on perehtynyt kesäkuun alkupuolella tarkistettavassa väitöskirjassaan vähän käsiteltyyn aiheeseen. Tuononen selvitti hammaslääkärien johtamisurapolkuja ja erityisesti johtamistehtävissä pysymiseen tai siitä luopumiseen...