Koti Tagit Valtionavustus

Tagi: valtionavustus

STM: Päihteitä käyttävien äitien palveluihin haettavana kolme miljoonaa euroa valtionavustusta

Tälle vuodelle on haettavana kolme miljoonaa euroa valtionavustusta päihteitä käyttävien äitien palveluihin. Hakuaika on 23.1.–6.3.2023. Valtionavustus suunnataan palveluille, joiden kohderyhmänä ovat raskaana olevat, vastasynnyttäneet sekä...

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 12,4 miljoonaa haavoittuvassa asemassa olevien palveluihin

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle on myönnetty liki 12,4 miljoonaa euroa Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon-hankkeelle vuosille 2023-2025 haavoittuvassa asemassa olevien palveluiden kehittämiseen. Rahoitus on osa STM:n Kestävän kasvun...

Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle 8,6 miljoonaa euroa Syli-hankkeeseen

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on saanut STM:ltä vajaat 8,6 miljoonaa euroa kestävän kasvun ohjelman toisen vaiheen valtionavustusta. Rahoitusta myönnettiin Syli-hankkeeseen vuosille 2023–2025. Syli-hankkeella vahvistetaan asiakkaan omaa toimijuutta...

STM: Valtionavustukset siirtyvät hakumenettelyllä hyvinvointialueille 

STM on myöntänyt valtionavustuksia hankkeisiin ja toimintaan kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymille. Valtionavustukset eivät siirry suoraan hyvinvointialueille tai HUS-yhtymälle sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutosten...

Hyvinvointialueiden uusi valtionavustushaku ICT-kustannuksiin käynnistyy – ICT-muutoksiin yli 500 miljoonaa euroa vuosina 2021-2023

Valtiovarainministeriö käynnistää ensi viikolla ICT-muutoskustannuksiin liittyvän valtionavustushaun. Ensi vaiheessa rahoitus myönnetään vain alueille, joilla jo myönnetty rahoitus ei riitä vuoden 2022 aikana toteutuvien muutoskustannuksen...

Valtionavustusta haettavana koronasta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut valtionavustushaun, jolla kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaalle korvataan covid-19 –tilanteesta aiheutuneita sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Avustuksilla korvataan 1.9.2021–31.12.2021 välisenä aikana koronaepidemian...

Suomen kestävän kasvun ohjelman valtionavustushaku avautui

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut valtionavustushaun ajalle 22.12.2021-18.2.2022. Haku on osa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen kautta maksettavaa kansallista tukea. Ensimmäisessä vaiheessa jaetaan 47,5 miljoonaa...

STM jakoi valtionavustukset hyvinvointialueiden ict-muutoksiin – Innovaatioita koskeva haku käynnistyy

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti ensimmäiset hyvinvointialueiden ict-rahoitusta koskevat valtionavustukset. Hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän ict-infrastruktuurin ja tietojärjestelmien muutostoimenpiteisiin myönnettiin yhteensä noin 200 miljoonaa euroa...

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta yli 180 miljoonaa euroa hyvinvointialueille

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöllistä ja toiminnallista uudistusta toteutetaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmalla ja siihen liittyvillä valtionavustuksilla. Ohjelman tarkoituksena on tukea hyvinvointialueita valmistelemaan ja...

Kunnille myönnettiin koronaepidemian kustannuksiin noin 726 miljoonaa euroa

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle myönnettävistä covid-19-valtionavustuksista. Avustuksilla korvataan koronaepidemian kustannuksia, joita on aiheutunut 1.1.-31.8.2021 erityisesti testauksesta, jäljittämisestä,...

Koronasta aiheutuneiden kustannusten valtionavustushaku kunnille aukeaa – yli miljardin kokonaisuus

Covid-19 epidemiasta aiheutuneisiin kustannuksiin haettava valtionavustus tulee haettavaksi kahdessa erässä. Ensimmäinen haku aukeaa viikolla 41 ja toinen haku vuoden 2022 alussa, tiedottaa STM. Kunnille aiheutuneet...

Pirkanmaan hyvinvointialueen muutosjohtaja: ”Valtion rahoitus ei riitä valmisteluun, eikä nyt ole aikaa hankehumppaan”

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensi vuoden valtion rahoituksesta puuttuu edelleen merkittävä osa. Valtion tämänhetkisen suunnitelman perusteella valmisteluun olisi Pirkanmaalla käytettävissä 3,8 miljoonaa euroa mutta tarve olisi...

Sairaanhoitopiireillä ja yliopistoilla on nyt mahdollisuus hakea valtionavustusta biopankkitoimintaan

Sairaanhoitopiirit ja yliopistot, jotka harjoittavat biopankkitoimintaa, voivat nyt hakea valtionavustusta biopankkitoimintaan. STM:n johtamassa Yksilöllistetty lääketiede -hankkeessa toimeenpannaan terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on...

JOPA-hankkeen valtionavustuksista on tehty päätökset

Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille –hankkeen valtionavustuksia koskevat päätökset on tehty. Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa valtionavustusta kunnille ja kuntayhtymille hankkeen toimintamallin kehittämiseen. Toimintamallin kehittämiseen on...

Valtionavustuksia kunnille työkyvyn tukemiseen

STM myöntää kunnille ja kuntayhtymille kolmeksi vuodeksi valtionavustuksia, joilla voi valmistella ja ottaa käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kehittämistyön...

8,27 miljoonaa euroa valtionavustusta kuntien digihankkeille

VM on myöntänyt 27 eri kuntien digihankkeelle valtionavustusta yhteensä 8,27 miljoonalla eurolla. Avustuksia saaneilla hankkeilla pyritään parantamaan kuntien toimintatapoja tai uudistetaan palveluprosesseja. Kuudelta hakijalta...

Kunnat voivat nyt hakea valtionavustusta digitalisaation kehittämiseen – hakuaika 19. syyskuuta asti

Valtioneuvosto antoi 11. heinäkuuta asetuksen kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä, johon liittyvä valtionavustushaku avattiin viime viikolla. Kunnista voidaan hakea avustusta tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin...

Maakuntien liitoille ohjeistus maakuntien perustamiseen myönnetyn valtionavustuksen käytöstä

Valtiovarainministeriö on antanut 20.3. maakuntien liitoille ohjeen maakuntien esivalmisteluun ja ICT-valmisteluun myönnetyn valtionavustuksen käytöstä. Ohje on annettu valtionapuviranomaisena oikeuskanslerinviraston antamien linjausten mukaisesti. Koska maakunta- ja...

Kaikki Kanta-Hämeen kunnat osallistumassa valinnanvapauspilottiin

Kaikki Kanta-Hämeen kunnat ja kuntayhtymät ovat ilmoittaneet innostuksestaan lähteä mukaan maakunnalliseen valinnanvapauspilottiin, jossa testataan asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia, kertoo Oma Häme. Edellytyksenä pilotin saamiselle on...

Opetusministeriöltä 10 miljoonaa euroa sote-alan korkeakoulutuksen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 10 miljoonan euron edestä erityisavustuksia korkeakouluille sote-korkeakoulutuksen kehittämiseen. Ministeriön mukaan rahoitettavissa hankkeissa luodaan esimerkiksi pedagogisia ratkaisuja ja yhteisiä opetussisältöjä sote-aloille...