Koti Tagit Valtiovarainministeriö

Tagi: valtiovarainministeriö

Lehtileikkeet: Paloasemien rakennushankkeiden valmistelu jatkuu Pirkanmaalla

Pirkanmaan hyvinvointialue: Nekalan, Tesoman ja Urjalan paloasemahankkeiden valmistelu jatkuu Pirkanmaalle suunnitellun kolmen uuden paloaseman valmistelu jatkuu, linjasi aluehallitus maanantaina. Se päätti myös PirSote- ja PirKoti...

Hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksissa vuodelle 2023 on suuria eroja

Valtioneuvosto on päättänyt hyvinvointialueen valtuudesta pitkäaikaisen lainan ottamiseksi vuodelle 2023. Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi. Valtioneuvosto päätti myös...

Hyvinvointialueiden uusi valtionavustushaku ICT-kustannuksiin käynnistyy – ICT-muutoksiin yli 500 miljoonaa euroa vuosina 2021-2023

Valtiovarainministeriö käynnistää ensi viikolla ICT-muutoskustannuksiin liittyvän valtionavustushaun. Ensi vaiheessa rahoitus myönnetään vain alueille, joilla jo myönnetty rahoitus ei riitä vuoden 2022 aikana toteutuvien muutoskustannuksen...

Ministeriöt lähettivät kunnille kirjeen: Sote-tilojen myyntiä on valmisteltava hyvinvointialueiden kanssa

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö ovat ohjeistaneet kuntia ja kuntayhtymiä kiinteistöjen myynneistä 25.5.2022 lähetetyllä kirjeellä. Kirjeen viesti on tehdä kokonaisharkintaa tilanteessa, jossa kunnat ja...

Lapin hyvinvointialue teki kunnallisvalituksen Länsi-Pohjan aikeista kattaa alijäämä alentamalla kuntayhtymän peruspääomaa – ”Asiaa selvitetään...

Lapin hyvinvointialue on tehnyt kunnallisvalituksen Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (LPSHP) yhtymävaltuuston päätöksestä, jonka mukaan se aikoo kattaa kuntayhtymän alijäämän, noin 9,2...

Vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessä panostuksia lapsiin ja nuoriin

Vuoden 2022 toisessa lisätalousarvioesityksessä lievennetään muun muassa koronan aiheuttamia haittoja lapsille ja nuorille. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien koronaviruspandemian rajoitustoimien vaikutusten vähentämiseen ehdotetaan yhteensä 120 miljoonaa...

Hallituksen esitys: Ukrainan pakolaisille annettava apu vapautetaan arvonlisäverosta

Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettavien tavaroiden kotimaiset myynnit ja ostot muista EU-maista sekä tällaisiin tavaroihin liittyvät palvelut säädetään arvonlisäverottomiksi. Esityksen tavoitteena...

VM:n muutosjohtajat: Kunta-alan sovintoehdotuksen kariutuminen tuo lisähuolta hyvinvointialueiden talouden valmisteluun

Hoitajajärjestöt hylkäsivät sovittelulautakunnan sovintoesityksen kunta-alan työriitaan keskiviikkona. Kysyimme, minkälaisia haasteita pitkittynyt ja epävarma tilanne sekä mahdolliset joukkoirtisanoutumiset aiheuttaisivat hyvinvointialueiden valmisteluun ja järjestämisvastuun siirtymiseen. - Työrauhan...

VM:n Marja Paavonen: Kustannusten nousun hillintä sisältyy hyvinvointialueiden rahoitusmekanismiin

Sote-uudistuksella tavoitellaan kustannusten kasvun hillintää. Finanssineuvos Marja Paavosen mukaan kannustimet siihen sisältyvät laskennalliseen ja yleiskatteelliseen rahoitusmalliin sekä sen ohjaukseen ja seurantaan. Rahoitusmallia tarkastellaan sekä...

Rahoituslakien muutosesitys etenee eduskuntaan – yliopistosairaalalisän valmistelua jatketaan

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen rahoituslainsäädännön päivittämistä koskevan hallituksen esityksen. Esitys sisältää laissa edellytetyt päivitykset hyvinvointialueiden ja kuntien rahoituslakeihin. Lisäksi ehdotetaan...

VM:n Pasi Leppänen kertoo, miten hyvinvointialueiden taloutta ohjataan: Tiukka alijäämäkuri ja rajoituksia lainanottoon

Millä tavalla hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän taloutta ohjataan ja investointeja suunnitellaan kestävällä tavalla? Tähän kysymykseen vastaa finanssineuvos Pasi Leppänen valtiovarainministeriöstä. Hän puhui toimittajille taustatilaisuudessa keskiviikkona. Ylintä valtaa...

Kaikki yliopistosairaala-alueet kannattavat yliopistosairaalalisää – muut hyvinvointialueet vastustavat – Paatero esittää käsittelyn siirtämistä

Valtiovarainministeriö on saanut rahoituslain muutoksia koskevan lausuntopalautteen valmiiksi. Lausunnoissa yliopistosairaala-alueet kannattavat uutta yliopistosairaalalisää ja muut hyvinvointialueet vastustavat sitä. Palautteissa vedottiin siihen, että lausuntojen aikataulu ei...

Rahoituslakiesitys toisi 350 miljoonaa yliopistosairaala-alueille, kyseessä porrastettu muutos – Kanta-Häme vastustaa esitystä

Sote-uudistuksen rahoituslakiin kaavaillut muutokset yliopistosairaalalisästä siirtää rahoituksen painopistettä 350 miljoonalla eurolla yliopistollista sairaalaa ylläpitäville hyvinvointialueille. Tutkimustiedon pohjalta on valmistelussa arvioitu, että yliopistosairaala-alueiden rahoitusta pitäisi lisätä...

Soten rahoituslakiin esitetään muutoksia – uutena rahoituskriteerinä yliopistosairaalalisä

Valtiovarainministeriö kuulee kuntia ja hyvinvointialueita sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen rahoituslainsäädäntöön ehdotettavista muutoksista huhtikuun 2022 aikana. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuun...

Hyvinvointialueiden valmisteluun 155,7 miljoonaa lisää – VM arvioi kunkin alueen muutostarpeiden laajuuden

Valtiovarainministeriö on osoittanut yhteensä 155,7 miljoonaa euroa lisämäärärahaa hyvinvointialueiden valmisteluun vuodelle 2022. Lisämäärärahaa myönnetään myös HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin sote-uudistuksen valmisteluun. Kuntaministeri Sirpa Paateron mukaan...

Vanhusten hoivan tilatarve kasvaa 1,5 miljoonaa bruttoneliömetriä vuoteen 2040 mennessä

Valtiovarainministeriön asettamassa Kuntien tilatiedon kehittämishankkeessa on tehty tilannekuva kuntien rakennuskannasta. Työssä syntyi tietovaranto, jossa on ensimmäistä kertaa mukana tietoja sekä omistetuista että vuokratuista toimitiloista...

Hyvinvointialueiden rahoitusta koskevan lisätalousarvion käsittely viivästyy

Valtiovarainministeriö valmisteli hyvinvointialueiden lisärahoitukseen suunnatun lisäbudjetin nopealla aikataululla vuoden alussa. Lisätalousarvio on nyt eduskunnan käsittelyssä, mutta päätös on viivästymässä. Muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen sanoo Hoiva ja...

Lehtileikkeet: Hyvinvointialueille siirtyville lainoille ei myönnetä valtiontakauksia

VM: Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, ettei hyvinvointialueille siirtyville lainoille myönnetä valtiontakauksia Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että sote-uudistuksen seurauksena hyvinvointialueille siirtyville lainoille ja muille sitoumuksille ei myönnetä...

DigiFinlandin omistusta aiotaan laajentaa hyvinvointialueille

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut valtion omistaman DigiFinland Oy:n omistuspohjan laajentamista hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille 1.1.2023 lukien. Yhtiön omistajaohjaajana toimiva valtiovarainvarainministeriö käy yhteistyössä sosiaali- ja...

VM: Lisärahoitusta alueille valmistellaan kiireellisellä aikataululla

Muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä kertoo Hoiva ja Terveydelle, että lisärahoitusta alueille valmistellaan kiireellisellä aikataululla. - Käytännössä lisärahoitus edellyttää eduskunnan hyväksymän lisätalousarvion. Tarkkoja aikatauluja siitä, koska...