tiistai, 28 maaliskuun 2023
Koti Tagit Valvira

Tagi: Valvira

Valviran mukaan henkilöstörakenteen ja osaamisen monipuolistamiselle ikääntyneiden palveluissa on tarvetta

Iäkkäiden palveluasumisen henkilöstömitoitus nousee 0,65:een huhtikuun alussa. Valvira ja aluehallintoviranomaiset ovat ohjeistaneet, että hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki ovat velvollisia valvomaan kaikkia alueensa hoivakotipalvelun tuottajia:...

Valvira ja avit selvittävät hyvinvointialueiden lakisääteisiä omavalvontaohjeita ja miten niitä toteutetaan

Valvira ja aluehallintovirastot selvittävät vuoden 2023 valvonnassaan, miten omavalvonta on vuoden vaihteessa aloittaneilla hyvinvointialueilla organisoitu ja millaiset resurssit valvontaan on käytettävissä. Lisäksi selvitetään, onko...

Yhteensä 997 hoitoalan ammattihenkilöä pyysi viime vuonna Valviralta ammattioikeuksien poistoa

Viime vuonna yhteensä 997 ammattihenkilöä pyysi Valviralta ammattioikeuksiensa poistamista. Määrä kasvoi edellisvuodesta merkittävästi, vuonna 2021 oikeuksien poistamista pyytäneiden määrä oli yhteensä 46. Vuonna 2022 oikeuksien...

Hannu Välimäki Apotti-kantelusta: Järjestelmän vaihtaminen ei ole realistinen vaihtoehto

Valviralle jätettiin viikonloppuna potilastietojärjestelmä Apotista kantelu, jonka on allekirjoittanut peräti 619 lääkäriä. Kantelussa arvioidaan potilastietojärjestelmässä olevan vakavia virheitä ja arvioidaan sen vaarantavan potilasturvallisuutta. Apotin toimitusjohtaja...

HALI: STM:n on ohjeistettava Valviraa hoivan henkilöstömitoituksesta

Hyvinvointiala HALI pitää hyvänä asiana, että STM:n mukaan vanhusten hoivan henkilöstörakenteeseen pitää saada joustoa. HALI:n mukaan tärkein ja nopein tapa helpottaa valtakunnallista hoitajapulaa on...

HALI ry kanteli oikeuskanslerille tehostetun palveluasumisen lupaharkinnasta: Yksityisille palveluntuottajille asetetaan ehtoja, jotka perustuvat lakia...

Hyvinvointiala HALI ry on jättänyt oikeuskanslerille kantelun yksityisten ja julkisten vanhuspalvelutoimijoiden eriarvoisesta kohtelusta. Avit ja Valvira asettavat yksityisille hoivakodeille lupaehtoja, joita laki ei edellytä...

Valvira: Hoiva-avustajien määrää hoivakodeissa voidaan lisätä – HALI ry: Linjaus helpottaa työvoimapulaa

Valvontaviranomaisten näkemyksen mukaan hoiva-avustajien määrää voidaan hoivakodeissa lisätä. Tämän mahdollistaa vanhuspalvelulaissa määritellyn henkilöstömitoituksen asteittainen nousu. Uuden ohjeen mukaan tästä eteenpäin hoivakodin työvuorossa voi työskennellä yksi...

Valvira määräsi Pohjanmaan kuntayhtymän ja Satakunnan shp:n lopettamaan leikkauksia – Satakunta kommentoi päätöstä

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on määrännyt Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän eli entisen Vaasan sairaanhoitopiirin sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin lopettamaan tulehduksellisten suolistosairauksien ja mahasyövän...

Lehtileikkeet: Valvira pyytää selvityksiä erikoissairaanhoitoon pääsystä

Valvira pyytää sairaanhoitopiireiltä selvityksiä erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira pyytää seitsemältä sairaanhoitopiiriltä uusia selvityksiä kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta. Valvira otti...

Valviraan on tullut aiempaa enemmän tiedusteluja ammattioikeuksien poistamisesta

Valviraan on tullut aiempaa enemmän sairaanhoitajien ja lähihoitajien tiedusteluja omien ammattioikeuksien poistamisesta. Sairaanhoitaja voi pyytää ammattioikeutensa poistamista tai rajoittamista ja lähihoitaja ammattinimikkeensä poistamista lähettämällä vapaamuotoisen...

Lehtileikkeet: Soteri-rekisterin kilpailutus alkoi

Valvira: Uuden palveluntuottajarekisteri Soterin kilpailutus alkoi Uuden Soteri-rekisterin kilpailutus on alkanut. Kilpailutusaineisto on julkaistu julkisten hankintojen palvelu Hilmassa. Tarjousaika päättyy 13.5.2022. Hankintapäätös ja -sopimukset tehdään...

Ministeri Aki Lindén vie esityksen potilasturvallisuuslaista eteenpäin tarvittaessa ensi viikon alussa

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén kertoo vievänsä potilasturvallisuuslain valtioneuvoston käsittelyyn ensi viikon alussa, mikäli potilasturvallisuus on edelleen vaarantunut riittämättömän suojelutyön vuoksi. Lindén sanoi lykänneensä...

Hyvinvointialueiden varmistettava kunnilta siirtyvien sosiaalihuollon sopimusten lainmukaisuus – Epäkohdat koskevat etenkin lastensuojelua

Valvontaviranomaiset ovat sosiaalihuollon valvonnassaan havainneet lainvastaisia käytäntöjä ja epäselvyyksiä kunnille kuuluvien julkisten hallintotehtävien hoitamisessa. Valviran lakimiehen Päivi Vuorisen mukaan ongelma on valtakunnallinen. Osa kunnista ja...

Lehtileikkeet: Hyvinvointialueille siirtyville lainoille ei myönnetä valtiontakauksia

VM: Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, ettei hyvinvointialueille siirtyville lainoille myönnetä valtiontakauksia Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että sote-uudistuksen seurauksena hyvinvointialueille siirtyville lainoille ja muille sitoumuksille ei myönnetä...

Valvira: Tartuntatautilain väliaikainen muutos ei saa vaarantaa palveluja ja perusoikeuksia

Sairauspoissaolojen ja tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen vuoksi hoitohenkilöstön riittävyys erityisesti kotihoidossa ja sosiaalihuollon asumispalveluyksiköissä uhkaa vaarantua. Tästä syystä joillain alueilla asumispalveluyksiköissä on henkilöstövajeen vuoksi päädytty...

Valviran Elina Uusitalo: ”Useat yksiköt ovat pystyneet nostamaan henkilöstömitoitusta ” – 82 hoivakotia alitti mitoituksen

THL:n julkaisemat tiedot vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksesta kertovat, että ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä 1723 täytti lakisääteisen henkilöstömitoituksen eli 0,55 hoitajaa asiakasta kohden marraskuussa 2021. Henkilöstömitoituksen alitti 82 toimintayksikköä....

Valviran kysely: 38 prosenttia kotihoidon työntekijöistä ei tiedä epäkohtien ilmoitusvelvollisuudesta

Valviran kotihoidon työntekijöille tehtyyn kyselyyn vastanneista peräti 38 % ei tuntenut sosiaalihuoltolain mukaista ilmoitusvelvollisuutta ja siihen liittyvää prosessia. Toisaalta kaikilla ilmoituksen tehneillä ei aina...

Valviran Henriksson: ”Hyvinvointialueilla paremmat mahdollisuudet toteuttaa valvontaa”

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat aloittaneet projektin ”Hyvinvointialueiden valvonnan suunnittelu ja kehittäminen”, jonka tarkoituksena on valmistautua sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan liittyvien lakien toimeenpanoon, kun hyvinvointialueet...

Valvira: Validia Oy on kehittänyt vammaisten asumispalvelujaan, mutta toimenpiteitä tarvitaan edelleen

Validia Oy on tehnyt oikeansuuntaisia kehittämistoimenpiteitä vammaisten asumispalveluissa sen jälkeen, kun Valvira lokakuussa 2020 antoi määräyksen korjata asiakasturvallisuutta vaarantavat puutteet ja epäkohdat. Valvira on nyt...

Valvira: Rajoittamistoimenpiteitä käytetään vain silloin kun on välttämätöntä – ”Onnikoti Omenapuun tapaus on ihmisarvoa...

Ylen MOT-ohjelman 8.11.2021 Onnikoti Omenapuun tapaus on ohjelman tietojen perusteella lainvastainen, epäinhimillinen ja ihmisarvoa alentava, kirjoittaa Valvira tiedotteessaan. Valviran johtaja Markus Henriksson kertoi YLE...