keskiviikko, 29 maaliskuun 2023
Koti Tagit VM

Tagi: VM

Mielenterveyden edistämisen periaatepäätöksen luonnos julkaistu

Tuoreessa julkaisussa annetaan yleiskuvan niistä toimenpiteistä, joita ministeriöt niin erikseen kuin yhdessä suunnittelevat mielenterveyden edistämiseksi vuosina 2023–2027. Toimenpiteisiin on kirjattu muun muassa, että tunnistetaan mielenterveysosaamisen...

Kaksi kuntaa tehnyt oikaisuvaatimuksen valtionosuuspäätöksestä – joissain kuntien vuoden 2021 tilinpäätöstiedoissa ollut virheitä

VM selvittää, miten lainsäädännön mukaan kuntien vuoden 2021 tilinpäätöstiedoissa havaittujen virheiden välillisten vaikutusten osalta olisi meneteltävä. Muutaman kunnan vuoden 2021 palveluluokkakohtaisissa tilinpäätöstiedoissa on todettu olevan...

HALKO-hankkeessa tutkitaan hyvinvointialueuudistuksen tuomaa uudenlaista julkisen hallinnon kokonaisuutta

Kevään aikana käynnistyvässä hankkeessa tarkastellaan hyvinvointialueiden ja kuntien välistä suhdetta, johtamista ja niihin kohdistuvaa valtion ohjausta. VM:n koordinoiman HALKO-tutkimushankkeen toteuttaa Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden...

Digi arkeen -neuvottelukunnan toimikauden tulokset jäivät laihoiksi

Kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan VM:n välillä toimiva yhteistyö- ja vuoropuhelukanava Digi arkeen -neuvottelukunta on saanut toimintakauden aikaisen toimintakertomuksensa valmiiksi. Digi...

Selvitys: Suomessa olisi mahdollisuus ottaa käyttöön alueelliset verokannustimet

Alueellisten verokannustimien käyttöönottaminen Suomessa olisi oikeudellisesti mahdollista, mutta sekä EU:n valtiontukisäännökset että perustuslain asettamat edellytykset ja rajoitteet tulisi huomioida verolainsäädännössä, tuoreessa VM:n koordinoimassa selvityksessä...

Arvio hyvinvointialueiden rahoitusta korjaavasta kertakorvauksesta julkaistiin – Kainuulle ei makseta ennakkoa

VM on julkaissut arvion hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitusta korjaavasta kertakorvauksesta sekä laskelman 150 miljoonan euron ennakkomaksun jakaumasta. Kertakorvauksesta maksetaan 150 miljoonaa euroa ennakkomaksuna keväällä...

Hyvinvointialueiden siirtymä sujunut onnistuneesti – valtioneuvosto kääntää katseen toiminnan ja talouden ohjaamiseen

Sote-palveluiden toiminnan siirtyminen hyvinvointialueille on kaikilla alueilla sujunut hyvin. Ministeriöiden toimeenpanon tilannekuvan mukaan alueet ovat edenneet suunnitelmallisesti kohti hyvinvointialueita ja osoittaneet vahvaa muutoskyvykkyyttä. Kaikilla alueilla...

Hyvinvointialueiden saamat 350 miljoonaa kohdennetaan toiminnan vakauttamiseen, kehittämiseen ja toimeenpanoon

Hyvinvointialueet ovat saamassa tänä vuonna lisärahoitusta 500 miljoonalla eurolla. Lisärahoituksesta 350 miljoonaa euroa on valtionavustusta ja 150 miljoonaa euroa kertaerän aikaistamista, joka olin alun perin...

Tilastokeskus kerää kunnilta tietoja soten viime vuoden nettokustannuksista vuoden 2024 rahoituslaskemia varten

Tilastokeskus kerää VM:n toimeksiannosta ennakkotietoja kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannuksista tilinpäätösvuodelta 2022. Tietoja kerätään kuntien ja hyvinvointialueiden vuoden 2024 rahoituslaskelmien laskentaa varten. Vastausaikaa...

Kysely: Hyvinvointialueilla ollaan tyytyväisiä, että pitkä odotus on päättynyt – henkilöstön jaksaminen muutoksessa aiheuttaa...

STM:n ja VM:n teettämän kyselyn perusteella hyvinvointialueiden valmisteluhenkilöstö on tyytyväisiä siitä, että pitkä odotus on nyt päättynyt ja pysyvät organisaatiot ovat vihdoin aloittaneet toimintansa. Kyselyn...

Hankinta Suomi -hankkeessa toteutetaan ensi vuoden loppuun mennessä 30 toimenpidettä

Hankinta Suomi -hankkeessa on julkaistu 30 toimenpidettä, joilla varmistetaan jatkossa paremmat julkiset hankinnat. Toimenpiteet ovat osa kansallista julkisten hankintojen strategiaa, ja tavoitteena on edistää...

VM:n Ahonen: Hyvinvointialueilla on yllättävän seesteinen tunnelma valmistelussa – tunnistettu asiat, jotka voidaan tehdä...

Hyvinvointialueilla on kartoitettu mahdollisia riskitekijöitä muutosvalmistelussa. Pirkanmaalla esimerkiksi alkusyksyn arvioissa tunnistettiin riskianalyysissa valmistelun tukkeutuminen ja tekemisen suuri määrä kasvaviksi huoliksi, etenkin valmistelun loppuvaiheessa. VM:n finanssineuvos,...

Hyvinvointialueilla on huoli rahojen riittävyydestä – VM muistuttaa uudistumisen tarpeesta

Hyvinvointialueilla on suuri huoli rahojen riittävyydestä ensi vuodelle. Käytännössä kaikilla hyvinvointialueilla toiminta alkaa tammikuussa 2023 alijäämäisenä, vaikka talousarvioissa on runsaasti epävarmuutta. Talousarvioihin liittyy tietyillä...

Hyvinvointialueiden rahoitusta koskevat uudistukset eduskunnan käsiteltäväksi

Hallitus esitykset koskien muutoksia hyvinvointialueiden siirtymätasaukseen ja vuoden 2023 rahoitusta korjaavaan kertakorvaukseen ovat edenneet eduskuntaan käsiteltäväksi. Esitys ei toistaiseksi sisällä lausunnoilla ollutta ehdotusta yliopistosairaalalisästä. Hallituksen...

Yliopistosairaalalisästä saatiin sovittua kaikkia hyvinvointialueita kuunnellen

Hallitus on päättänyt, että VM valmistelee rahoituslakiin lisättäväksi vuodesta 2024 eteenpäin käyttöön otettavan uuden rahoituksen määräytymistekijän, jolla osoitetaan lisärahoitusta yliopistosairaaloita ylläpitäville hyvinvointialueille näiden asukasmäärien...

VM:n Ahonen: Ensi vaalikaudella ei tulisi tehdä merkittäviä muutoksia hyvinvointialueiden tehtäviin tai lainsäädäntöön

VM:n finanssineuvos ja muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen peräänkuuluttaa työrauhaa hyvinvointialueille. Ensi keväänä, kun hyvinvointialueet ovat juuri aloittaneet toimintansa, käydään eduskuntavaalit. Ahosen mukaan ensi hallituskaudella toimintaansa vakiinnuttavat...

Ensimmäinen hyvinvointialuetalouden- ja hallinnon neuvottelukunta on asetettu

Ensimmäinen hyvinvointialuetalouden ja -hallinon neuvottelukunta on asetettu. Neuvottelukunnan toimikausi alkoi eilen 3. marraskuuta ja päättyy 31. toukokuuta 2025. Neuvottelukunta toimii VM:n yhteydessä. Edustettuina ovat...

Ehdotuksen mukaan hyvinvointialueiden kertakorvaus voitaisiin kirjata vuoden 2023 rahoitukseen kuuluvaksi eräksi

Hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitus korjataan kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella jälkikäteen kertakorvauksena. Uuden ehdotuksen mukaan kertakorvauksen voitaisiin kirjata vuoden 2023 rahoitukseen kuuluvaksi eräksi. Kertakorvaus...

Kanta-Hämeen Naukkarinen toivoo järkeä velvoitteiden ja rahoituksen välille ”Sote-uudistuksen lainsäädäntö on niin tiukasti reguloitu,...

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen johtajan Olli Naukkarisen mukaan VM:n riittämätön rahoitus ja STM:n tiukka sääntely luovat epäsuhdan hallinnollisten velvoitteiden ja kansalaisten palveluiden välille. Kansalaiselle epäsuhta näkyy...

VM on koonnut tiiviin katsauksen siitä, miten hyvinvointialueiden rahoitusmalli toimii

VM kirjoittaa sivuillaan, että hyvinvointialueita koskeva uusi rahoitusjärjestelmä sisältää siirtymävaiheessa tietopohjaan liittyviä epävarmuuksia, jotka poistuvat pääosin vuoden 2023 aikana. Samalla VM on koonnut katsauksen,...