Koti Tagit VM

Tagi: VM

Katri Makkonen on nimitetty ministeri Saarikon valtiosihteeriksi

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on kutsunut VTM Katri Makkosen valtiosihteerikseen. Makkonen aloittaa tehtävässään 10.lokakuuta. Makkonen on aiemmin työskennellyt erilaisissa journalistisissa tehtävissä Yleisradiossa, tasavallan presidentin viestintäpäällikkönä...

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat ensi vuodelle sekä painelaskelmat vuosille 2023-2030 on päivitetty

Hyvinvointialueiden rahoitusta koskevat tuoreet laskelmat sisältävät syksyn 2022 ennusteen mukaisen hyvinvointialueindeksin vuodelle 2023 ja valtion talousarvioesityksen mukaisesti hyvinvointialueille kohdentuvien uusien tehtävien mukaisen rahoituksen. Lisäksi...

Verohallinnon pääjohtajan virkaa hakenut 8 henkilöä

Verohallinnon pääjohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä 8 hakemusta. Virka on tarkoitus täyttää 5.2.2023 alkaen viiden vuoden määräajaksi. Verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen, verovalvonta, verojen ja...

DigiFinlandin omistajuus laajenee hyvinvointialueille – valtio omistaa jatkossa kolmasosan

Valtioneuvoston yleisistunto on oikeuttanut VM:n hyväksymään DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn. Tämän seurauksena enemmistö yhtiön osakkeista luovutetaan vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle 1.1.2023 lukien. Omistusjärjestelyn myötä...

Valtio on järjestämässä hyvinvointialueiden johtoryhmälle valmennusohjelman poikkihallinnollisen kokonaisuuden ymmärtämiseksi

Valtio on järjestämässä kuluvan syksyn aikana hyvinvointialueiden johtoryhmille valmennusohjelman. Asiasta kerrotaan VM:n sivuilla ministeriön asiantuntijoiden blogikirjoituksessa. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen myötä tapahtuvat valta- ja vastuusuhteiden muutokset...

Kolmelle hyvinvointialueelle myönnetään ICT-lisärahoitusta yhteensä 25 miljoonaa euroa

Valtiovarainministeriö osoittaa yhteensä noin 25 miljoonaa euroa lisämäärärahaa hyvinvointialueiden valmisteluun vuodelle 2022. Lisämäärärahaa myönnetään välttämättömiin ICT-muutoskustannuksiin valtionavustuksena Länsi-Uudenmaan ja Vantaa-keravan hyvinvointialueille sekä HUS-yhtymälle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue...

Osana Hankinta Suomi -ohjelmaa toteutetaan julkisten hankintojen mentorointiohjelma

VM, Kuntaliitto ja HAUS-kehittämiskeskus toteuttavat osana Hankinta-Suomi-ohjelmaa julkisten hankintojen osaamista edistävän mentorointiohjelman. Paremmalla hankintaosaamisella tavoitellaan verorahoille enemmän vastinetta. Mentorointiohjelman suojelija on kuntaministeri Sirpa Paatero. Ohjelma toteutetaan...

VM pyytää lausuntoja kuntien ja hyvinvointialueiden hallintosäännön muutoksista poikkeusoloissa

Kuntalain ja hyvinvointialueesta annetun lain muuttamista koskeva asetus on lausuntokierroksella. VM pyytää lausuntoja viimeistään 26. syyskuuta mennessä. Ehdotuksen mukaan kunnan ja hyvinvointialueen hallintosäännössä on oltava...

VM: Hyvinvointialueiden ensi vuoden rahoitukseen ehdotetaan 20,4 miljardia euroa

VM:n hallinnonalalle ehdotetaan ensi vuodelle määrärahoja yhteensä 34,8 miljardia euroa, joka on 13,3 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Lisäys johtuu sote-uudistuksesta. Hyvinvointialueiden...

Hyvinvointialueiden aloitus näkyy suurena menoeränä ensi vuoden budjetissa

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) valtion budjettiehdotus vuodelle 2023 on 79,5 miljardia euroa. Ehdotus on noin 6,3 miljardia euroa alijäämäinen. Saarikko sanoi torstaina tiedotustolaisuudessa, että ensi...

VM kehittää parempaa ohjeistusta julkisen hallinnon organisaatioiden digi-hankintoihin

VM:n raportissa esitetään muun muassa vaatimusmäärittelyitä, joiden tarkoituksena on helpottaa asiointipalvelujärjestelmien hankintoja ja siten palvelujen ja toimintojen digitalisoitumista. Hyvinvointialueet lukeutuvat tähän kategoriaan. Raportti kuuluu Asiointialusta...

Lehtileikkeet: Paloasemien rakennushankkeiden valmistelu jatkuu Pirkanmaalla

Pirkanmaan hyvinvointialue: Nekalan, Tesoman ja Urjalan paloasemahankkeiden valmistelu jatkuu Pirkanmaalle suunnitellun kolmen uuden paloaseman valmistelu jatkuu, linjasi aluehallitus maanantaina. Se päätti myös PirSote- ja PirKoti...

VM: Riittävän oman tuotannon vaatimus edellyttää tapauskohtaista tarkastelua

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on arvioinut hyvinvointialueille laissa asetettua vaatimusta riittävästä omasta palvelutuotannosta, jolla pyritään varmistamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus kaikissa tilanteissa. Sen mukaan hyvinvointialueen toimintojen...

Lapin hyvinvointialue teki kunnallisvalituksen Länsi-Pohjan aikeista kattaa alijäämä alentamalla kuntayhtymän peruspääomaa – ”Asiaa selvitetään...

Lapin hyvinvointialue on tehnyt kunnallisvalituksen Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (LPSHP) yhtymävaltuuston päätöksestä, jonka mukaan se aikoo kattaa kuntayhtymän alijäämän, noin 9,2...

Soten rahoituslakiin esitetään muutoksia – uutena rahoituskriteerinä yliopistosairaalalisä

Valtiovarainministeriö kuulee kuntia ja hyvinvointialueita sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen rahoituslainsäädäntöön ehdotettavista muutoksista huhtikuun 2022 aikana. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuun...

Lehtileikkeet: HUSin Bergendahl: ”Riski on, että palvelut heikkenevät”

Länsiväylä: HUSin tuore toimitusjohtaja sanoo suorat sanat sote-rahoituksesta: "Riski on, että palvelut heikkenevät" – Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluihin tulee jatkossa vähemmän rahaa kuin ennen. Riski on,...

DigiFinlandin omistusta aiotaan laajentaa hyvinvointialueille

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut valtion omistaman DigiFinland Oy:n omistuspohjan laajentamista hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille 1.1.2023 lukien. Yhtiön omistajaohjaajana toimiva valtiovarainvarainministeriö käy yhteistyössä sosiaali- ja...

Lehtileikkeet: VM selvensi vaalikelpoisuudesta toimielimiin

VM selvensi vaalikelpoisuudesta toimielimiin Valtiovarainministeriö on tarkentanut linjauksia siitä, voivatko hyvinvointialueiden työntekijät olla aluehallituksen jäseniä tai voivatko he työskennellä toimielimissä. Vastaukset kysymyksiin löytyvät soteuudistus.fi-sivustolta. Lähtökohtana on, että...

Keski-Suomen hyvinvointialueen ICT-rahoituksesta puuttuu 15 miljoonaa – lisätalousarvion käsittely on vielä kesken

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vate on huolissaan ICT-rahoituksesta, sillä tällä hetkellä rahoituksessa on 15 miljoonan euron vaje. Vaten mukaan nykyisen rahoituksen vaje on merkittävä ja...

Lausunnoissa kuntien ja hyvinvointialueiden vuokra-asetuksesta nostettiin sääntely ja vuokrien määräytyminen

Yli 80 kuntaa sekä muutamia kuntayhtymiä ja hyvinvointialueita jättivät lausunnon Kuntien ja hyvinvointialueiden vuokra-asetuksesta määräaikaan mennessä. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran...