tiistai, 28 maaliskuun 2023
Koti Tagit VTV

Tagi: VTV

VTV: Terveysalan kasvustrategian tavoitteet olivat epäselviä – Strategia ei onnistunut suuntaamaan rahoittajien toimintaa

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiasta puuttui selkeä tarkoitus, myös tavoitteet ja tehtävämäärittelyt olivat epäselvät, arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto selvityksessään. Tarkastus kohdistui erityisesti vuonna 2014 julkaistuun Terveysalan...

VTV: STM ei ole kyennyt ohjaamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksen perusteella STM ja sen alainen hallinto ei ole kyennyt ohjaamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Tarkastuksen mukaan potilas- ja asiakasturvallisuuden...

VTV: Valtionyhtiöitä ei tule perustaa heppoisin perustein – Maakuntien tilakeskus, SoteDigi ja Vimana mukana...

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n mukaan erityistehtäviä hoitavia valtionyhtiöitä tulee perustaa vain todelliseen tarpeeseen. Kun valtionyhtiöitä perustetaan, on mietittävä, mihin yhteiskunnalliseen ongelmaan tai tarpeeseen yhtiömuotoisella toiminnalla...

VTV: Kiireettömät tehtävät kuormittavat ensihoidon resursseja

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) mukaan ensihoitopalvelussa pitäisi kehittää sairaanhoitopiirien ohjeistusta, matkakorvausjärjestelmää ja resurssisuunnittelua, jotta kiireelliset ensihoitotehtävät voitaisiin hoitaa tehokkaammin. Ensihoitoon ohjautuu nykymuodossa paljon kiireettömiä tehtäviä, jotka...

VTV: Eduskunnan budjettivalta ei toteutunut SoteDigi Oy:n kohdalla

SoteDigi Oy:n perustaminen osoittaa, että valtion omaisuuden yhtiömuotoiset hallintamenettelyt ovat ketteriä, mutta niiden voidaan myös katsoa olevan ristiriidassa eduskunnan budjettivallan toteutumisen kanssa, toteaa Valtiontalouden...