Tampereen ja Mehiläisen allianssilla hyvinvointia Tesomalaisille

Tesoman allianssi on Suomessa ensimmäinen kerta, kun hyvinvointipalvelut toteutetaan allianssimallilla. Toiminnan vaikuttavuus ja asiakkaiden tarpeet ovat Tampereen kaupungin ja Mehiläisen yhteistyön perusta.

Allianssimallissa Tampereen kaupunki ja Mehiläinen jakavat keskenään hankkeen riskit ja hyödyt. Allianssi tarkoittaa sitä, että voimme onnistua vain yhdessä. Tavoitteet ovat luonnollisesti yhteiset, ja niistä tärkein on Tesoman alueen asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen. Vaikuttavuus ja asiakastarpeet ovat olleet allianssin palvelujen suunnittelun lähtökohtana.

Tesoman allianssi tukee samoja tavoitteita, joihin hallituksen sote-uudistuksella pyritään:

  • terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen
  • kustannusten kasvun hillitseminen
  • palvelujen parempi yhteensovittaminen.

Tesoman hyvinvointikeskuksessa sosiaali- ja terveyspalveluihin on yhdistetty sote-uudistuksessakin kunnan järjestämisvastuulle jääviä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palveluja. Allianssin tärkeimpiä palveluja ovat terveysaseman, suun terveydenhuollon, lapsiperheiden palvelujen, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen lisäksi kirjasto- ja nuorisopalvelut. Myös työllisyydenhoidon palvelut kuuluvat tulevaan toimintaan. Allianssin sopimuskausi on kymmenen vuotta. Kaikkiin kustannuksiin on varattu 157,2 miljoonaa euroa ja allianssin tuottamat hyvinvointipalvelut työllistävät kaiken kaikkiaan noin 200 henkilöä.

Parhaat osaamiset yhdistyvät

Tesoman allianssissa jokainen kumppani tuo hyvinvointikeskukseen oman osaamisensa. Allianssissa siis yhdistyvät Tampereen kaupungin ja Mehiläisen parhaat osaamiset. Mehiläinen tuo pöytään lääketieteellisen ja hoitotyön osaamisensa lisäksi monipuolista kokemusta laadukkaiden ja kustannustehokkaiden terveyspalvelujen tuottamisesta, terveysasematoiminnasta ja suun terveydenhuollosta – jatkossa myös ikääntyneiden hoivapalveluista.

Mehiläinen toteuttaa Tesoman terveysasemapalvelut vapaan asiakasvalinnan Oma Lääkärisi -toimintamallillaan, joka perustuu asiakaslähtöisyyteen ja vahvaan moniammatilliseen tiimityöhön sekä toiminnan ja hoidon vaikuttavuuden tarkkaan mittaamiseen. Toimintamalliin kuuluu myös digitaalisten palveluiden hyödyntäminen.

Kaupunki taas tuo allianssiin osaamistaan, esimerkiksi nuorten ja perheiden kokonaisvaltaista palveluista, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluista, muusta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, lähitorin palveluista, sosiaalipalveluista ja yleisesti julkisen sektorin toiminnasta.

Mukana on lisäksi kolmannen sektorin toimijoita, joiden toiminta hyvinvointikeskuksessa edistää asukkaiden aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä tarjoaa yhdistysten ja potilasjärjestöjen tukea mm. terveydenhuollon palveluille. Allianssin pääkumppani kolmannen sektorin toimijoista on Setlementti Tampere ry.

Tulevaisuuden yhteistyömalli, joka toteutuu nyt

Allianssi on mielenkiintoinen uusi yhteistyömalli, josta on paljon opittavaa. Uuden hyvinvointikeskuksen ovella lienee jo jono muiden kuntien edustajia, jotka ovat kiinnostuneita kuulemaan kokemuksia yhteistyömallin toiminnasta.

Allianssi on askel eteenpäin kumppanuudessa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Odotamme sen olevan palvelutuotannon tulevaisuuden malli.

Blogitekstin on kirjoittanut Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden johtaja Markku Näreneva, joka on toiminut yli 13 vuotta tuottamassa, kehittämässä ja johtamassa julkisia terveyspalveluita.

Edellinen artikkeliLeikkaustoimintaa koskevia muutoksia lykätään: hallituksen esitystä ei tänä keväänä
Seuraava artikkeliLehtileikkeet