Taysin johtajan ei tarvitse olla lääkäri

    Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on kiistelty johtajien koulutusvaatimuksesta. Sairaanhoitopiirin hallitus valitsi lokakuussa toimialuejohtaksi , 11 kuukauden sijaisuuteen ylihoitaja Elina Mattilan, joka on toiminut pitkään toimialuejohtajan varahenkilönä. Mattila on koulutukseltaan terveystieteiden tohtori.

    Lääkärit tekivät päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa toedttiin, että myös toimialuejohtajan tehtävien luonne vaatii lääkärikoulutusta. Kyseiseen Taysin toimialue 2:een kuuluvat kirurgian, gastroenterologian ja syövänhoidon vastuualueet.

    Sairaanhoitopiirin hallitus hylkäsi lääkärien oikaisuvaatimuksen. Taysin toimialajohtajan kelpoisuusehdoiksi on määritelty terveydenhuoltoalan tohtorin tutkinto. Tähtävään edellytetään myös alan tuntemusta ja kokemusta johtamistehtävissä.

    Tays kertoo tiedotteessaan, että toimialueen johtaminen painottuu yleisjohtamiseen. Toimialueet koostuvat vastuualueista. Johtosääntö edellyttää niiden johtajilta lääkärin koulutusta. He vastaavat potilashoitoa koskevista päätöksistä