Tekoäly terveydenhuollossa: Uudet mahdollisuudet ja haasteet

Tekoäly on jo löytänyt tiensä terveydenhuoltoon. Generatiivinen tekoäly ja suuret kielimallit ovat herättäneet kiinnostusta ja nyt ne ovat kaikkien saatavilla. Näiden teknologioiden avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat tehostaa työtänsä ja tuottaa entistä laadukkaampia palveluita.

Generatiivinen tekoäly ja sen merkitys

Generatiivinen tekoäly tarkoittaa tekoälyä, joka pystyy luomaan uutta sisältöä. Tällaisella teknologialla on suuri potentiaali terveydenhuollossa. Suuret kielimallit ovat tekoälymalleja, jotka on koulutettu käsittelemään luonnollista kieltä suurilla datamäärillä. Suomen kielen osalta ei ole huolta, sillä nämä mallit osaavat käsitellä suomea. Näiden mallien avulla lääkärit voisivat esimerkiksi syöttää potilaan oireita ja saada diagnoosiehdotuksia. Tämä helpottaa merkittävästi tiedonhakua ja nopeuttaa päätöksentekoa.

Tekoäly terveydenhuollon haasteiden ratkaisijana

Suomen terveydenhuolto kohtaa monia haasteita, kuten väestön ikääntymisen aiheuttaman paineen, huoltosuhteen epäedullisen muuttumisen sekä resurssipulan. Tekoäly voi auttaa vastaamaan näihin haasteisiin monin tavoin. Esimerkiksi vanhusten hoidossa voidaan hyödyntää tekoälyä palveluiden tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi. Lisäksi tekoälyn avulla voidaan ennakoida sairauksia ja mahdollistaa yksilöllisempi hoito.

Tällä hetkellä tekoälyä voidaan jo hyödyntää terveydenhuollossa monin tavoin. Lääkärit voivat käyttää sitä avuksi diagnoosien tekemisessä ja potilaiden hoidossa. Tekoäly auttaa myös käytännön työn järjestelyissä, kuten tilojen ja vuodepaikkojen optimoinnissa sekä prosessien automatisoinnissa.

Tulevaisuus: Tehokkaampaa ja yksilöllisempää hoitoa

Tulevaisuudessa tekoälyä tullaan hyödyntämään terveydenhuollossa entistä laajemmin. Se mahdollistaa yksilöllisemmän hoidon ja antaa mahdollisuuden kerätä ja analysoida tietoja tarkemmin. On kuitenkin tärkeää huomioida yksilönsuojaan ja vastuuseen liittyvät kysymykset sekä varmistaa, että tekoäly ei ole puolueellinen.

Tekoälyn käytössä on myös haasteita. Yksi keskeinen eettinen kysymys on, miten tekoäly on koulutettu. Sen on tuotettava oikeudenmukaiset suositukset eri ryhmille, eikä siitä saa tulla puolueellinen. Tietoturvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta väärinkäytöksiltä vältytään. Lisäksi vastuukysymysten osalta on tärkeää pohtia, kuka kantaa lopullisen vastuun tekoälyn toiminnasta.

Tekoäly tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia terveydenhuollossa. Sen avulla voimme parantaa potilaiden hoitoa ja helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Kuten kaiken teknologian kanssa, on kuitenkin tärkeää varmistaa, että se otetaan käyttöön eettisesti ja samalla miettien koko organisaation toimintatapoja, jotta siitä ei tule vain yksi suoritettava asia lisää kuormitetun organisaation tehtävälistalle.

Kirjoittaja Marko Sysi-Aho toimii Accenturen johtavana konsulttina terveydenhuollon ja julkisten palveluiden toimialalla.

kuvat: Accenture

 

Edellinen artikkeliVarsinais-Suomessa työvoimapula näkyy etenkin reuna-alueilla ja pienissä yksiköissä – ”Palveluita joudutaan järjestämään uudelleen”
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Syöpästrategia on hallitusohjelman taustapapereissa