Tiedolla johtamisen haasteena luotettava tieto – ”Numeroista saa erilaisia tarinoita riippuen, mistä näkökulmasta niitä katsoo”

Tiedolla johtamisen tueksi on sairaaloissa jo otettu käyttöön niin kutsuttuja linkkihenkilöitä eli tiedolla johtamisen aiheista kiinnostuneita terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat perehtyneet myös datan ja tietojärjestelmien maailmaan. Asia käy ilmi tuoreesta Helsingin yliopiston sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelman lopputyöstä.

Milla Kajanne on tohtori ja tuore sote-maisteri, joka tutki lopputyössään sairaaloiden lääkärijohtajien ja tietoammattilaisten näkemyksiä syistä, jotka vaikuttavat tiedon käyttöön sairaalan johtamisessa. Tutkimukseensa hän haastatteli yhteensä 10 sote-ammattilaista kahdesta sairaanhoitopiiristä. Kajanne työskentelee Lääketietokeskuksen koulutuspäällikkönä. Lopputyönsä hän toteutti Medaffconin toimeksiannosta.

Haastattelujen perusteella Kajanne tunnisti 24 luokkaa, jotka kuvaavat lääkäri- ja tietojohtajien käsityksiä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat tiedon käyttöön sairaalan johtamisessa. Digitaalisten tekijöiden kuten tiedon ja teknologian lisäksi toiseksi pääluokaksi nousivat inhimilliset tekijät kuten johtaminen, moniammatillinen yhteistyö ja kehittäminen.

”On tärkeää, että luotettavaa tietoa on saatavilla”

Tiedolla johtamisen sanotaan olevan yksi onnistuneen sote-uudistuksen edellytyksistä. Kajanteen haastateltavien mukaan tiedolla johtamisen haasteena ovat tiedon luotettavuus sekä datan perusteella tehtävät tulkinnat. Nämä linkittyvät toisiinsa.

– On tärkeää, että luotettavaa tietoa on saatavilla, mutta yhtä tärkeää on, että tietoa osataan tulkita ja ymmärretään konteksti, jossa tietoa muodostuu. Numeroista saa erilaisia tarinoita riippuen siitä, mistä näkökulmasta niitä katsoo, Kajanne sanoo.

Tiedolla johtamisen yksi haaste on se, että sosiaali- ja terveydenhuollossa eri ammattiryhmillä voi olla erilainen näkökulma samaan aiheeseen. Data- ja tietojärjestelmäosaajien sekä terveydenhuollon ammattilaisten voi olla vaikea ymmärtää toistensa erikoisaloja ja löytää yhteinen kieli. Tässä nousevat esiin linkkihenkilöt.

– Jos henkilö, joka ei ole tehnyt päivääkään kliinistä työtä sairaalassa, lähtisi tulkitsemaan tiettyjä sairaalan lukuja, niin todennäköisesti hänen tulkintansa olisi hyvin erilainen kuin kliinistä työtä tekevän henkilön tulkinta, Kajanne sanoo.

Kajanne sanoo, että tämä tulkintojen ristiriita nousi monesti esille haastatteluissa.

Sote-alalla tiedolla johtaminen laahaa muita sektoreita jäljessä. Kajanne sanoo, että asiasta puhutaan paljon, mutta työtä asian eteenpäin viemiseksi on tehtävä runsaasti.

– Terveydenhuollossa on aloja, joissa tiedolla johtamisessa ollaan pitkällä, kuten syöpähoidot. Mutta sitten on esimerkiksi sairaanhoitopiirien tai klinikoiden johtaminen, joissa ei joko ehditä tai ei ole rahkeita edistää asiaa niin paljon kuin ehkä pitäisi, Kajanne pohtii.

Tiedolla johtamiseen tähtääviä hankkeita tulisi tarkastella kokonaisuutena, eikä yksittäisinä palasina

Tiedolla johtamista edistetään sote-sektorilla erilaisilla hankkeilla, kansallisella yhteistyöllä ja viestinnällä. Tiedolla johtamisen tueksi on perusteilla kansalliset laaturekisterit, jotka ovat THL:n vastuulla.

Kajanteen mukaan erilaisia hankkeita olisi kuitenkin syytä tarkastella kokonaisuutena eikä yksittäisinä palasina, jotta ne ohjaisivat toimintaa oikeaan suuntaan ja olisi mahdollista ottaa erilaisista kokeiluista ja piloteista parhaimmat ja toimivimmat käytänteet.

– Tiedolla johtamisen eteenpäin vieminen tarvitsee strategista johtamista. On sovittava tietyt painopisteet ja kehitetävä strategisia tavoitteita koko organisaatiolle, eikä niin, että eri yksiköt ja ammattiryhmät kehittävät itsekseen omia käytänteitään.

– Toisaalta tiedolla johtamisen kehittämisessä on tosi tärkeää huomioida kentän näkemykset potilaiden parhaaksi toimimisesta. Tiedolla johtamisen ratkaisuista pitää olla todellista hyötyä. Tiedolla johtamisen edistämiseen voisi laittaa kaikki maailman resurssit, mutta ilman selkeitä päämääriä ja mittareita ei päästä toivottuun tavoitteeseen, Kajanne sanoo, Kajanne sanoo.

Edellinen artikkeliIsmo Partanen pitää kolmatta koronarokotuskierrosta todennäköisenä – neuvottelut ja suunnittelu aloitettava pikimmiten
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Sote-rakentaminen alkavien rakennushankkeiden yksi veturi