Tiimimalli lupaa apua terveyskeskuksille

Tiimimalli eli työn organisoiminen uudella tavalla kiinnostaa terveyskeskuksissa eri puolilla Suomea. Malli muuttaa isosti perinteistä terveyskeskusten työnteon tapaa. Muutoksen vaikutusten ja kustannushyötyjen seuraaminen auttaa viemään toimintatapaa eteenpäin.

Terveyskeskusten haasteet ovat kaikille palveluita organisoiville ja toteuttaville tuttuja. Hoitojonot ovat monilla paikkakunnilla pitkiä, hoitajien ja lääkäreiden työ on kuormittavaa ja potilaiden sairauksien pitkäjänteistä hoitoa on vaikea toteuttaa. Työmäärää lisää se, että monien sairauksien hoito on siirtynyt erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon vastuulle.

Tiimimalli muuttaa perinteistä tapaa toimia

Terveyskeskukset kehittävät toimintaansa monin eri tavoin. Yksi viime vuosien kiinnostavimmista ja paljon keskustelua herättäneistä malleista on niin kutsuttu tiimimalli. Sen tavoitteena on terveyskeskuksen toiminnan vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden, asiakastyytyväisyyden ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen. Malli on käytössä monessa terveyskeskuksessa eri puolilla Suomea.

”Tiimimalli etsii ratkaisuja terveyskeskusten työn kehittämiseen. Se muuttaa perinteistä toimintamallia aika tavalla”, projektipäällikkö Arbër Mehmeti Medaffconista sanoo.

Koska tiimimallin terveyskeskusten toimintaan tuoma muutos on iso, muutoksen vaikutusten seuraaminen on tärkeää niin yksittäisen terveyskeskuksen, sen ammattilaisten kuin koko yhteiskunnankin kannalta.

”Toimintatavan muutokset ovat monessa paikassa haastavia projekteja ja ne vaativat venymistä niin henkilökunnalta kuin potilailta. Ammattilaiset on helpompi saada sitoutumaan muutokseen, kun he tietävät, että muutoksen vaikutuksia seurataan järjestelmällisesti ja toimintamallia muutetaan tarvittaessa saatujen tulosten perusteella.”

Uuden mallin vaikutuksia kannattaa arvioida alusta alkaen

Medaffconin terveydenhuollon asiantuntijat ovat keskustelleet kevään aikana kymmenien terveydenhuollon organisaatioiden johdon kanssa ja huomanneet tiimimallin kiinnostavan tällä hetkellä useilla paikkakunnilla.

Uuden toimintamallin suunnittelu on iso prosessi eikä uuden mallin vaikutusten ja kustannushyötyjen mittaaminen aina nouse suunnitteluvaiheessa esille. Sitä kuitenkin kannattaisi pohtia ennakoivasti jo muutosta suunniteltaessa, Mehmeti sanoo. Hän on itsekin työskennellyt terveyskeskuksessa, joka siirtyi muutama vuosi sitten tiimimalliin.

Muutoksen vaikutusten ja kustannushyötyjen arviointia voi lähestyä monesta näkökulmasta. Sitä voi tarkastella esimerkiksi läpimenoaikojen tai hoidon jatkuvuuden näkökulmasta tai porautua syvemmälle eri potilasryhmien saamaan hoitoon.

”Tärkeää on miettiä, mitkä mittarit ovat kullekin terveyskeskukselle olennaisia ja mistä mittareista ne voivat saada dataa käyttöönsä.”

Mehmeti muistuttaa, ettei muutoksen vaikutusten ja kustannushyötyjen arvioinnista tarvitse välttämättä tehdä isoa ja monimutkaista projektia. Jo yksinkertaistenkin mittareiden seuraaminen tuo tietoa muutoksen erilaisista vaikutuksista ja antaa mahdollisuuksia toimintatavan kehittämiseen.

Videolla Mehmeti kertoo vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arvioinnista terveydenhuollossa. Katso video täältä.

Edellinen artikkeliTutkimus: Arviointityökalut välttämättömiä vaikuttavuuden arvioinnin ja toimivan tiedolla johtamisen välineinä
Seuraava artikkeliAster ja Apotti -hankintoja seurataan STM:ssä – ”Haasteista johtuen hankinnat kannattaa tehdä yhteistyössä”