Tulevaisuuden sairaala on älykäs

Esittelemme visiomme seuraavasta askeleesta terveydenhoitoalan tietojärjestelmissä: se on tilavarausautomaatio.

Meidän mielestämme hoitohenkilöstön aikaa ei pitäisi tuhlata työvuorolistojen, vastaanottoaikojen ja tilojen yhdistelemiseen, vaan näkemyksemme mukaan se on tietojärjestelmien tehtävä. Koulutettujen ammattilaisten työaika pitäisi pyhittää potilaiden kanssa työskentelyyn!

Meille sovelluskehityksen ammattilaisille lähtökohta on aina käyttäjien tuottavuuden parantaminen. Tähän tavoitteeseen voidaan yleensä päästä kahta eritasoista reittiä.

Ensimmäinen on matalalla oksalla roikkuva omena: automatisoidaan rutiinitehtäviä, eli opetetaan tietoteknologia tekemään sellaiset suoraviivaiset työt, joissa ihmiset eivät ole välttämättömiä. Käytännössä nämä ovat työkaluja, joilla kyseiset tehtävät voidaan tehdä helpommin, nopeammin ja paremmin. Vertauksena toimisi kenties hammaslääkärin paineilmapora – ihminen voi keskittyä potilaansa hampaaseen, kun konepellin alla terän pyörittämisestä vastaa kone. Tälläisiä pohjimmiltaan yksiulotteisia ohjelmistotyökaluja ovat esimerkiksi excel-laskentataulukko, jolla laaditaan työvuoroja, tai perinteiset potilastietojärjestelmät, joissa voi tallentaa ja tarkastella erilaista dataa.

Meidän TIMMI Smart Hospitalin Opastusjärjestelmässä on myös kyse tälläisestä simppelistä työkalusta: se katsoo tilavarausohjelmistosta, missä huoneissa on kenenkin vastaanotto, ja näyttää tämän tiedon sitten aula- ja ovenpielinäytöillä, ettei hoitohenkilöstön tarvitse sitä erikseen jokaiselle potilaalle kertoa.

Toinen reitti on kertaluokkaa monimutkaisempi, joka tulee yleensä kyseeseen silloin, kun kaikki yksiselitteiset tehtävät on jo annettu tietokoneiden tehtäväksi. Tällöin opetamme koneita käyttämään koneita – hammasporan terän pyörittäminen on varsin triviaali tehtävä, jos sitä vertaa reikiintyneen hammaskudoksen poistamiseen poran avulla, ilman, että terve hammaskudos vaurioituu.

Ohjelmistomaailmassa tällöin puhutaan järjestelmistä, joissa useita eri ohjelmistoja ohjataan algoritmien avulla. Järjestelmän täytyy osata yhdistellä dataa eri lähteistä ja tuottaa lopputuloksena jotain aivan uudentyyppistä tietoa.

Juuri tälläisestä järjestelmästä on nyt kyse. Me haluamme kehittää järjestelmän, joka yhdistää kaiken hoitohenkilöstön arjen kannalta merkittävän tiedon ja automatisoida sellaisia monimutkaisia tehtäviä, joilla ei ole mitään tekemistä ihmisten hoitamisen kanssa, mutta jotka ovat kuitenkin täysin välttämättömiä jotta hoitotyö olisi käytännössä mahdollista järkevästi toteuttaa.

Haluamme kehittää tilavarausautomatiikan, joka osaa älykkäästi yhdistää tiedon potilaiden vastaanottoajoista, hoitohenkilöstön työvuoroista, sekä käytettävissä olevista erilaisista tiloista. Tahdomme tarjota asiakkaillemme järjestelmän, joka nivoo yhteen potilastietojärjestelmän, työvuorojen hallintatyökalut ja tilavarausohjelmiston. Pyrimme luomaan ratkaisun, joka huolehtii päivittäisestä junailusta, jotta koulutetut ammattilaiset voivat keskittyä ihmisten hoitamiseen.

Onnistuaksemme tälläisessä me tarvitsemme kuitenkin teidän, terveydenhoitoalan asiantuntijoiden, apua. Lähihistoria on liian täynnä tarinoita epäonnistuneista IT-projekteista, joissa on kehitetty ohjelmistohärpättimiä, jotka eivät lopulta palvelleet yhtään ketään.

Pyytääksemme teidän apuanne me päätimme järjestää webinaarin, jossa voimme esitellä visiomme tilavarausautomaatiosta ja kysyä teidän mielipidettänne. Tässä vaiheessa saatu tietämys on meille kultaakin kalliimpaa – ja toivottavasti vaikuttaa pian myös teidänkin arkeenne!

TIMMI Webinaari Tilavarausautomaatiosta 26.4. kello 13:00. Katso tilaisuus täältä.

Kirjoittaja Jukka Valkonen on Timmi Software Oy:n toimitusjohtaja.

Edellinen artikkeliTehyläisten määrä eduskunnassa tuplaantui – 10 meni läpi
Seuraava artikkeliTuomas Kurttila Helsingin Ensikoti ry:n toiminnanjohtajaksi