Turva- ja seurantateknologialla rakennetaan siltaa ennakoivaan terveydenhuoltoon ikäihmisten palvelukodeissa ja kotihoidossa

Turvateknologia hyödyttää sekä asiakasta ja henkilökuntaa silloin, kun se on rakennettu tukemaan oikea-aikaista ja ennakoivaa hoivaa. Tärkeintä on, että hoitajat saavat tiedon, kun asiakkaalla on jokin hätänä. Teknologiasta tuleva data auttaa hoitajia pääsemään kiinni niihin asioihin, jotka kertovat hyvinvoinnin muutoksista. Kun muutoksia päästään ajoissa selvittämään, vähentää se raskaampien palveluiden tarvetta.

Vivagon turvaranneke mittaa kolmea asiaa: päivittäistä aktiivisuutta, unen määrää ja laatua sekä näiden yhteenvetoa eli vuorokausirytmiä.

– Kun asiakas ottaa älyrannekkeen käyttöön, sopeutuu se käyttäjänsä aktiivisuuteen, uneen ja vuorokausirytmiin. Mikäli näissä tapahtuu muutosta, ohjelmisto tuo sen esille, mikä näissä kolmesta tekijästä on ollut voimakkain tai suurin. Ikäihmisillä suurin ongelma liittyy unen ja vuorokausirytmin menettämiseen. Kun ikääntyneellä on univaikeuksia, se näkyy aktiivisuuden muutoksina niin, että vanhus saattaa nukkua päivällä enemmän, sanoo myyntipäällikkö Tero Nuora terveysteknologiayhtiö Vivagosta.

Joillakin ikääntyneillä sairastuminen voi näkyä muutoksena unen laadussa tai määrässä, toisilla sairastuminen voi näkyä vuorokausirytmin muutoksina. Teknologia auttaa havaitsemaan muutokset nopeasti, jolloin voidaan lähteä etsimään niiden syitä.

– Emme tee diagnoosia vaan tuomme esiin herätteen ammattilaisille. Muutosten taustalta voi löytyä esimerkiksi masennusta tai ahdistusta, johon on hyvä löytää syy. On myös mahdollista seurata lääkkeiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin, Nuora sanoo Hoiva ja Terveyden haastattelussa.

Teknologia helpottaa yövalvontaa hoivakodeissa

Viime aikoina on pohdittu sitä, miten teknologia voi auttaa yöaikaisessa hoivassa ja myös henkilöstömitoituksessa. Tero Nuora sanoo, että Vivagon tavoitteena ei ole vähentää hoitajia vaan rakentaa siltaa ennakoivaan terveydenhuoltoon. Tämän tyyppisen teknologian avulla on kuitenkin mahdollista tarkastella uudelleen hoivakotien yöaikaista henkilöstörakennetta.

Niissä hoivakodeissa, joissa ei ole teknologiaa käytössä, hoitajat kiertävät yöllä tunnin tai parin välein tarkistaakseen, nukkuuko asukas.

– Jos asiakkaalla ei ole hoidollista tarvetta öisin, voi teknologia kertoa, miten asukas nukkuu. Turva- ja hyvinvointiranneke rekisteröi ja hälyttää, kun asukas herää. Toisinaan on niin, että yökierrot saattavat häiritä vanhuksen herkkää unta, joten teknologian avulla asukas saa myös nukkumisrauhaa, kertoo Nuora.

Ikäihmisen uni on herkkää ja monet pienet äänet saattavat herättää asiakkaan.

– Tästäkin näkökulmasta turvateknologialla on merkitystä asukkaan hyvinvoinnin, hyvän unen ja elämänlaadun kannalta.

Henkilökunta voi seurata asukkaiden nukkumista portaalista, jossa kaikkien asukkaiden data näkyy samaan aikaan. Hälytyksiä voidaan ohjelmoida myös hoitajien älypuhelimeen.

– Kun hoitaja näkee tiedoista, että ikääntynyt on herännyt ja lähtenyt vessaan, voi hän mennä auttamaan. Usein tällaisissa tilanteissa vanhusta voi vaikkapa huimata. Silloin turvateknologia vähentää myös merkittävästi kaatumisriskiä öisin. Ikäihmisillä kaatumisesta voi usein seurata murtuma. Tämän tyyppisiä tilanteita voi turvateknologialla ennakoida, mikä aiheuttaa huomattavia säästöjä terveydenhuoltoon, Nuora sanoo.

Kotihoidossa voidaan ehkäistä päivystyskäyntejä

Ikääntyneen hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia on mahdollista seurata myös kotihoidossa hyvinvointirannekkeen avulla.

– Pystymme tuottamaan kotihoitoon tietoa siitä, minkälaisia muutoksia hoidettavien hyvinvoinnissa on tapahtunut ja edistämään ennakoivaa terveydenhuoltoa. Etäteknologia tuo kotihoidon työntekijöille valmiin soittolistan.

Nuora sanoo, että Vivagon käyttöönotto on näkynyt kotihoidossa niin, että akuutit päivystyskäynnit ovat vähentyneet.

– Teknologian tuoman herätteen avulla taklataan sitä, ettei tarvitse soittaa hätänumeroon ja tilata ambulanssia. Olemme luoneet keinon tukea terveydenhuoltoa, kun ammattilaiset pääsevät paremmin kiinni potilaan vointiin. Tätä kautta voidaan vähentää päivystykseen ja sieltä jatkohoitoon tulevaa ruuhkaa ja kuormitusta.

Ennakointia jo terveystarkastuksiin

Nuoran mukaan Vivagon avulla päästään kiinni myös kustannusvaikuttavuuteen, voidaan esimerkiksi tarkastella kotihoidon asiakkaiden ajanjaksoa ja niiden pituuksia – onko asiakas pystynyt asumaan kotonaan pidempään teknologian avulla.

– Terveystarkastuksissa, joissa tehdään palvelutarpeen arviointia, voidaan arvioida asiakkaan elämänlaatua, jos asiakkaasta olisi dataa tarkastusta edeltävältä ajalta. Silloin saataisiin terveystarkastuksessa keskusteltua arjen haasteista.

Asiakas saattaa kertoa nukkuvansa aivan hyvin mutta data voi osoittaa aivan toista.

– Teknologiamme tuottamalla datalla voi saavuttaa ajallista säästöä, kun hoitajilla on todellista tietoa elämänlaadusta, eikä se perustu ainoastaan subjektiiviseen, sanalliseen arvioon. Näin päästään nopeammin yhteisymmärrykseen hoidosta.

Hyvinvointitiedot ovat asiakkaan käytettävissä, mutta ne voidaan jakaa myös omaisten kanssa mobiilisovelluksen kautta. Vivagolla on turvateknologian käyttöönoton tueksi oppimisympäristö verkossa ammattilaisille sekä 24/7 tuki.

kuva: Shutterstock

 

 

 

 

Edellinen artikkeliHenkilökohtaisten avustajien lakko alkoi – Isoin kiista koskee työaikojen joustoa koskevia korvauksia
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Itä-Uusimaa hyväksyi HUS-järjestämissopimuksen, ”Pohde vaikeuttaa terapian saatavuutta”