Urjalan terveyskeskuksen pilottihanke lyhensi kahdessa kuukaudessa hoitoon pääsyä 42 vuorokaudesta alle viikkoon

Urjalan terveyskeskuksessa toteutettu pilottihanke nopeutti hoitoon pääsyä merkittävästi vain kahdessa kuukaudessa. Pilottihanke toteutettiin osana Urjalan ja Akaan uuden hyvinvointikeskuksen toteuttamista.

Uutta hyvinvointikeskusta on toteutettu yhdessä Nordic Healthcare Groupin (NHG) kanssa kokeilemalla eri pilottihankkeissa uusia toimintamalleja. NHG:n johtaja Antti Alho sanoo, että Akaalla haluttiin lähteä viivyttelemättä toteuttamaan uusia toimintamalleja, ja pilottikohteeksi valikoitui Urjalan terveysasema. Löydettiin toimiva vastaanottomalli, ja vastaanottoajan saaminen terveyskeskuksesta lyheni yli 42 vuorokaudesta alle 7 vuorokauteen kahden kuukauden pilottijakson aikana.

Yhtään uutta suunnitelmaa ei haluttu, vaan konkreettisesti haluttiin lähteä kokeilemaan uusia toimintamalleja.

Alhon mukaan usein terveydenhoidossa on se haaste, että toimintamalleja muutettaessa esimerkiksi potilaan hoidossa tai lääkehuollossa tarvitaan tarkka suunnitelma, mutta toimintamallien kehittämisessä tulisi pyrkiä enemmän muutosten nopeaan aikaansaamiseen.

Vastaanottotoiminnan pienillä muutoksilla voitiin vapauttaa henkilökunnan aikaa kiireettömän hoidon vastaanottopalveluihin ja sulattaa hoitojonoja.

– Katsoimme, että toimintamallin muutosta pystytiin lähteä toteuttamaan ilman, että käytimme suunnitteluun puoli vuotta aikaa. Rakensimme kokeilumentaliteetilla mallin, jonka tuloksia seurasimme viikoittain, Alho sanoo.

– Halusimme saada konkreettisia tuloksia nopeasti aikaiseksi, hän lisää.

Pilotissa panostettiin hoidontarpeen arviointiin. Sitä lähdettiin rakentamaan jo käytössä olevan omalääkäritoiminnan ympärille, jota tuettiin uudella matalan kynnyksen konsultointimallilla. Käytännössä vastaanottotoiminnan uudessa tiimimallissa hoitaja ja lääkäri muodostavat tiiviisti yhteistyötä tekevän työparin.

Työntekijöiden työtyytyväisyys myös parantunut

Sekä NHG:ssä, että Urjalassa ollaan tyytyväisiä siihen, miten lyhyessä ajassa toimintamallin muutoksella saatiin niin merkittäviä vaikutuksia aikaan.

Akaan ja Urjalan kuntien perusturvajohtaja Elina Anttila sanoo, että tiimityömalliin siirryttäessä parannettiin henkilöstön työtyytyväisyyttä.

– Toimintamallilla saavutetut merkittävästi lyhemmät jonot palvelevat kuntalaisten nopeamman hoidonsaannin lisäksi myös henkilöstön työhyvinvointia, kun työ keskittyy mielekkäämpään asiakastyöhön jonon hallinnan sijaan. Tämän Urjalassa toimivaksi todettu malli laajennetaan uuden hyvinvointikeskuksen myötä myös Akaan kaupungin alueelle, Anttila sanoo tiedotteessa.

Edellinen artikkeliHUS alkaa julkaista potilastyytyväisyyden NPS-tietoja – tavoitteena hoidon läpinäkyvyys
Seuraava artikkeliLehtileikkeet