Uudenmaan muutosjohtajat: Maakunnan voitava ohjata tuottajien sijoittumista

Uudenmaan sote-valmistelun muutosjohtajat Markus Sovala ja Timo Aronkytö bloggaavat, että maakunnalla pitäisi olla mahdollisuus ohjata palveluntarjontaa ja tuottajien sijoittumista alueella.

– ”Asiakas voi valita ja raha seuraa asiakasta” -malliin voidaan siirtyä suunnitelmallisesti, kun maakunta päättää muun muassa oman ja yksityistettävän tuotannon volyymistä, palvelupisteiden sijainnista ja muista ehdoista, erityisesti laadusta, kaksikko kirjoittaa.

Tämän lisäksi maakunta päättäisi myös palveluvalikoiman minimitasosta ja laadullisista tekijöistä. Tarkoitus olisi, että yksityinen ja julkinen tuottaja kilpailisivat jatkossa keskenään mahdollisimman kilpailuneutraalisti.

Maakunta voisi Sovalan ja Aronkydön mukaan asteittain ulkoistaa terveysasemia liikkeenluovutuksen periaatteella. Ulkoistusten rinnalla henkilökohtainen budjetti ja asiakassetelit otettaisiin käyttöön. Muutosjohtajat ehdottavat maakunnan tiukkaa otetta, koska aiempi kerralla voimaan astunut asiakkaan suora valinnanvapaus olisi aiheuttanut heidän mukaansa julkiselle tuottajalle tilanteen, jossa kulut säilyvät, mutta asiakkaat vähenevät.

Muutosjohtajat muistuttavat vaiheistuksen tarpeellisuudesta myös siksi, että terveysalan markkinat poikkeavat muista markkinoista.

– Valinnanvapaus sinänsä parantaa palveluiden saatavuutta ja lisää palveluiden tuotannon volyymiä. Maksuttomien terveyspalveluiden kysyntä on periaatteessa rajaton ja kun tarjontaa lisätään, tuotannon volyymi nousee. Jos samalla palvelutuotannon tuottavuus ei ratkaisevasti parane, valinnanvapaus nostaa sen piirissä olevien palveluiden kustannuksia veronmaksajille.

Edellinen artikkeliToimituksen blogi: Nyt kaivataan linjanvetoa
Seuraava artikkeliSaarikko ja Pöysti: Kunnille ei tuotanto-oikeutta