Uusperheille suunnattua StepApp -valmennusta tukee innovatiivinen sosiaalialan mobiilisovellus – Useat kunnat ottavat käyttöön

Suomen Uusperheiden Liitto on kehittänyt StepApp-konseptin, jonka tavoitteena on edistää uusperheiden hyvinvointia, ehkäistä ongelmia ennalta ja tarjota tukea oikeaan aikaan. StepApp-toimintaan kuuluu valmentajien kouluttaminen ja sovellus uusperheiden ja valmentajien käyttöön.

Valmennusta suositellaan uuspareille, jotka kaipaavat tietoa uusperheen eri vaiheista ja lisää ymmärrystä uusperhedynamiikasta. Kasvokkain tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta arkeen tuodaan uuden mobiilisovelluksen avulla.

– Sovelluksen ajatuksena on vahvistaa valmennuksessa tapahtuvaa ohjaamista. Sovelluksen avulla perheet voivat pysähtyä miettimään hyvinvointiaan. Sen kautta olemme saaneet mukaan myös lapset ja nuoret, sanoo StepApp toimintaa kehittänyt Elisa Jyllikoski Suomen Uusperheiden Liitosta Hoiva ja Terveydelle.

Alustavien tutkimusten mukaan 97 prosenttia uusperheen aikuisista käytti sovellusta valmennuksen aikana ja sovellus koettiin hyödylliseksi. Sovellus on innovaatio sosiaalialalla, missä digitaalisia sovelluksia on toistaiseksi ollut huomattavasti vähemmän kuin terveyspalveluissa.

Eri ryhmille omat käyttöliittymät

Sovelluksessa on oma käyttöliittymänsä aikuisille sekä kouluikäisille lapsille ja nuorille. Käyttöliittymät on suunniteltu niin, että ne palvelevat tiettyä kohderyhmää. Sovellus on suunniteltu yhdessä asiakkaiden kanssa.

Sovellukseen perheenjäsenet voivat luoda oman avattaren ja siellä voi seikkailla eri saarilla, jotka mukailevat valmennuksen eri teemoja.

– Nämä teemat pohjaavat pitkälle tutkimuksiin ja asiakastarpeisiin. Sovellus sisältää videoklippejä uusperheiden omista kokemuksista. Etenkin nuoret ovat pitäneet näistä videoista. Lisäksi sovellus sisältää erilaisia harjoituksia yksilöille, pariskunnille ja koko perheelle. Harjoitusten ja tehtävien tavoitteena on suunnata perheitä toimimaan yhdessä. Sovellus voi esimerkiksi ohjata perhettä tekemään yhteiset säännöt.

Lisäksi sovelluksessa on paljon erilaista tietoa, esimerkiksi tietonurkkien tai vinkkitaulujen muodossa. Sovelluksessa on kyselyjä, jotka ohjaavat aikuisten seuraavaan kasvokkain tapahtuvaan valmennuskertaan.

Kyselyjen vastauksista raportit menevät valmentajien käyttöliittymään. Sitä kautta uusperheasiantuntijoiksi koulutetut sote-ammattilaiset pystyvät muokkaamaan seuraavaa valmennuskertaa juuri sitä ryhmää parhaiten palvelevaksi.

Valmennusta kuormittaviin ihmissuhdetilanteisiin

Valmennuksen hyötyjä on arvioitu Stepping-tutkimuksessa, joka on toteutettu yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa. Soveltuvuustutkimuksen alustavien tulosten mukaan 94 prosenttia valmennukseen osallistuneista aikuisista koki hyötyvänsä valmennuksesta. Osallistujat kertoivat saaneensa vertaistuen lisäksi uutta ymmärrystä ja tietoa uusperhedynamiikasta.

Hankkeen alussa tehtiin myös tutkimuskatsaus, joka vahvisti sitä ajatusta, mihin uusperheet tarvitsevat tukea. Jyllikosken mukaan uusperhe perustetaan aika nopeasti, jolloin uusiin sisaruus- ja ihmissuhteisiin kaivataan tukea. Usein lapsen suhde myös biologiseen vanhempaansa on muutoksessa samalla kun hän totuttelee uuteen, bonusvanhempaansa.

– Teemme paljon tunnetyöskentelyä uusperheiden parissa. Kuormittavimpia tilanteita ovat pitkittyneet erotilanteet, joihin tarvitaan paljon tukea. Uusperheet aiheuttavat usein myös ulkopuolisuuden tunnetta, jonka kanssa työskentelyyn tarvitaan apua.

Jyllinkoski painottaa, että lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että lapsen biologiset vanhemmat ymmärtävät toisiaan eron jälkeenkin. Valmennuksissa onkin onnistuttu auttamaan myös suhdetta ex-puolisoon.

Tavoitteena saada matalan kynnyksen palvelu osaksi kuntien perhepalveluita

StepApp-toiminta on otettu käyttöön 17 kunnassa Pirkanmaan, Keski-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla.

Elisa Jyllikoski kertoo, että StepAapp-toimintamallia halutaan saada osaksi kuntien perhepalveluiden toimintaa.

– Toivomme, että saisimme tämän matalan kynnyksen tukimuodon kaikille uusperheille, mutta se vaatii lisärahoitusta. Kunnalle tämä on kustannustehokas palvelu, sillä se vaatii ainoastaan ammattilaisen työajan koulutukseen, Jyllikoski sanoo.

Jyllikoski painottaa, että tukea halutaan antaa perheille hyvin varhaisessa vaiheessa.

– Ajatuksemme on, että varhaisen vaiheen tuella estetään se, että perheenjäsenet joutuvat hakemaan kalliimpia palveluita myöhemmin.

StepApp-valmentajakoulutus on kahdeksan opintopisteen suuruinen koulutus. Koulutus on suunnattu sote-alan ammattilaisille. Tähän mennessä on koulutettu 59 henkilöä. Koulutus sisältää myös ohjauksen sovelluksen käyttöön.

Maksutonta valmennusta ohjaa koulutettu työpari, joilla on StepApp-valmentajan pätevyys. Kaikilla valmentajilla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattipätevyys.

kuva: Shutterstock

Edellinen artikkeliTehy ja SuPer: Uusi lakkovaroitus koskien 40 000 hoitajaa – ”Sote-alan pelastusohjelma on täysin auki”
Seuraava artikkeliLehtileikkeet