Valviran ruuhkat eivät helpota

  Valvira sai viime vuonna selvitettäväksi 1126 terveydenhuollon valvonta-asiaa, joista kanteluja oli 392. Määrä on suunnilleen kahden vuoden takaisella tasolla.

  Valviran käsittelemien valvota-asioiden määrä on kasvanut jyrkästi 1990-luvun alkupuolelta saakka. Terveydenhuollon valvontaosaston johtaja Tarja Holi ei osaa nimetä selvää yksittäistä syytä tapausten voimakkaalle kasvulle. Yhtenä syynä hän pitää ihmisten tietoisuuden kasvua ja lisääntynyttä halua selvittää asiat viranomaisten avustuksella jälkikäteen.

  Holin mukaan kyse saattaa olla myös siitä, että tekniikan ja hoitomuotojen kehittyessä potilaat ovat yhä useammin sairaampia, huonokuntoisempia ja aiempaa iäkkäämpiä.

  – Komplikaatioiden ja sivuvaikutusten määrä kasvaa, ja jos potilas havaitsee ajallisen yhteyden hoidon ja mahdollisen sivuvaikutuksen välillä, niin hän helposti haluaa selvittää, onko virhe tapahtunut.

  Terveydenhuollon ammattihenkilökuntaan kohdistuneet valitukset ovat myös lisääntyneet reilusti. Esimerkiksi erilaisia päihderiippuvuuksia tulee entistä enemmän ilmi.

  – Tämähän on sinällään positiivinen asia, Holi sanoo.

  Valvira arvioi ilmoitusten suuren määrän johtuvan osin siitä, että työnantajat valvovat aiempaa paremmin työntekijöitään, ja he myös puuttuvat napakammin epäkohtiin.

  Valviran oma-aloitteisesti selvitettäväksi ottamia asioita ei Holin mukaan ole paljon. Silloinkin, kun Valvira ottaa itse asian hoidettavakseen, virike tulee useimmiten muualta esimerkiksi tiedotusvälineistä.

  – Meillä ei yksinkertaisesti ole voimavaroja omaan etsivään työhön.

  Keskeneräisiä valvonta-asioita Valviralla oli vuoden vaihteessa 900. Keskeneräisten asioiden määrää on Holin mukaan saatu vähennettyä ylimääräisellä työvoimalla. Ne koostuvat asioista, joihin ei liity erityistä potilasriskiä. Tyypillisiä tällaisia asioita ovat kantelut.