Vamos rakentaa luottamusta

Diakonissalaitoksen tehtävänä on luottamuksen rakentaminen. Luottamus on positiivinen muutosvoima ja se rakentuu toiminnassamme arkisessa kanssakäymisessä, kuten työntekijän ja nuoren kohtaamisessa tai yhteistyössämme eri organisaatioiden kesken, kirjoittaa Vamoksen johtaja Terhi Laine.

Luottamus rakentuu lapsuudesta alkaen. Ihminen oppii luottamaan tai olemaan luottamatta. Luottamuksen menettäneet nuoret ovat monella tavalla haavoittuvia – erityisesti vastoinkäymisten edessä.

Jotta nuori pystyy luottamaan, hänen on uskallettava ottaa riski tavatessaan toisen ihmisen. Täytyy olla kykyä olla riippuvainen muista edes sen hetken, kun uskaltaa kertoa oman tarinansa ja hakea tulevaisuuden polkua toisen ihmisen kanssa. Kun nuoren usko tulevaisuuteen kasvaa, epäluottamus vähenee, turvallisuuden tunne vahvistuu. Tämä luo pohjaa itsenäiselle pärjäämiselle ja antaa näköaloja niille mahdollisuuksille, joita yhteiskunta tarjoaa. Oman tarinansa kertoi esimerkiksi eräs nuoremme tämän vuoden #Hetkinen-joulukampanjaamme. Lahjoitusten avulla autamme nuoria kohti opiskelu- ja työelämää.

Vamos seuraa ja arvioi nuoren luottamuksen vahvistumista. Käytämme apuna Tulostähti-mittaristoa, joka kertoo hyvinvointimuutoksista valmennuksen edetessä. Lähes poikkeuksetta suurin muutos tapahtuu nuoren identiteetin ja itseluottamuksen osa-alueella sekä toivon ja tulevaisuuden uskon kohdalla. Luottaakseen nuori tarvitsee itseluottamusta. Tulevaisuuden usko auttaa nuorta pienin askelin kohti unelmia. Aleksi kertoo omasta Vamos-ajastaan seuraavasti:

”Tää Vamos on kyllä nostanut elämää ihan uudelle tasolle. Tällä hetkellä mä oon löytänyt itteni taas tai koen olevani oma itseni taas. Mä oon tosi innoissani aamulla lähdössä tänne Vamokseen. Täällä on loistavaa porukkaa ja oikeesti fiksua, merkityksellistä tekemistä. Just se, että kokee olemisensa ja tekemisensä merkitykselliseksi. Saa harjoitella semmosia asioita, mistä on oikeasti työelämässä ja koulutuksessa hyötyä.”

Vamos-palvelun laajentuminen luo nuorille yhä enemmän luottamuksen paikkoja. Syksyn aikana olemme aloittaneet toiminnan kahdella uudella paikkakunnalla, Jyväskylässä ja Tampereella. Vamos valmentajia on nyt lähes sata eri puolella Suomea. Toimimme jo 11 paikkakunnalla, joissa vahvistamaan myös organisaatioiden välistä yhteistyötä ja luottamusta.

Nuorten hyvinvoinnin lisääminen edellyttää myös organisaatioiden luottamusta toisiinsa. Kun organisaatiot tekevät tiivistä yhteistyötä, tilkitään sillä palvelujen aukkokohtia. Toisin sanoen tarjotaan tukea mahdollisimman monelle.

Palveluintegraatio on yksi Vamos-toimintamallin peruspilareista. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että nuori voi esimerkiksi tavata psykiatrista sairaanhoitajaa tai Kelan työntekijää Vamos-yksikössä tai nuoren oma valmentaja voi lähteä mukaan, kun asioidaan sosiaalityöntekijän tai lääkärin luona.

Kun nuori saa tukea yhdestä organisaatiosta, hän voi luottaa, että saa sitä jatkossa myös muualta. Tämä vahvistaa nuoren luottamusta palveluihin ja koko yhteiskuntaan.

Syksyn aikana yhteistyöverkostomme on kasvanut myös uusien luottamuskumppaneiden myötä. Yhteistyö esimerkiksi Työeläkeyhtiö Varman kanssa tähtää nuorten työkyvyttömyyseläkeriskin vähentämiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa olemme mallintaneet lastensuojelunuorten jälkihuoltoa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (ITLA) kanssa taas teemme tutkimusyhteistyötä.

Vamoksen kaiken toiminnan tavoitteena on, lisätä nuorten luottamusta ja sen myötä myös yhteiskunnallista luottamusta ja turvallisuutta. Tähän työhön kutsumme kaikki mukaan!

Kirjoittaja Terhi Laine toimii johtajana Diakonissalaitoksen Vamos ja työllisyys –toimialueella.

Lue lisää vamoksesta: www.hdl.fi/vamos

Edellinen artikkeliHALI:n Vigelius nostaa sote-järjestämislaista 2 erityisen ongelmallista kohtaa – voi vaikuttaa terveyskeskusulkoistuksiin
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Helsingissä huutava hoitajapula