Virtuaalinen hoiva ja hyvinvointitieto mullistavat kotihoitoa ja kuntoutusta

Turvapuhelinpalvelu ja virtuaalinen hoiva yhdistettynä hyvinvointitiedon mittaamisesta saatavaan informaatioon tulevat kotihoidon tueksi. Vivago Oy ja virtuaalisia hoivapalveluita tarjoava VideoVisit Oy ovat rakentamassa uutta uniikkia kokonaisratkaisua, joka varmistaa asukkaan hyvinvointia ja tuo turvaa kotona asumiseen. Samalla tehostetaan palvelun tarjontaa ja saadaan aikaan merkittäviä säästöjä virtuaalisten käyntien määrän kasvaessa.

Uusi palvelu kotihoidon tueksi

Kotihoidon tueksi voidaan ottaa virtuaaliset kotihoidon käynnit, joissa asukkaaseen otetaan suoraan kuva- ja puheyhteys. Virtuaalisen käynnin yhteydessä voidaan varmistaa esim. asukkaan lääkkeiden ottaminen sekä ruokailun sujuminen. Kontaktissa yhteydenoton aikana sekä Vivagon hyvinvointitiedolla saadaan tärkeää informaatiota asukkaan voinnista ja siinä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Hoitoon ohjausta voidaan tarpeen vaatiessa lähteä viemään eteenpäin ja toisaalta saadaan informaatiota, miten kuntoutustilanteissa asukkaan vointi on lähtenyt edistymään. Oikea-aikainen reagointi voinnissa tapahtuviin muutoksiin on helpompaa, kun hyvinvointitiedon lisäksi saadaan tarpeen vaatiessa nopeasti yhteys asukkaaseen.

Asukkaalle voidaan myös tarjota virtuaalista lääkärikonsultaatiota, jossa esim. kotihoidon käynnin yhteydessä lääkäriin otettavalla yhteydellä voidaan tehdä ja seurata haavahoitoa.

Kotiuttamisen ja kuntoutuksen seurantaa reaaliajassa

Virtuaalisen hoivan ja hyvinvoinnin mittaaminen tehostaa potilaiden kuntoutussykliä eikä kuntoutuksessa olevaa henkilöä jätetä yksin kotiin. Turvapuhelimen yhdistäminen virtuaaliseen videoyhteyteen mahdollistaakin kuntoutuksen tuottamisen potilaalle suoraan omaan kotiin. Näin tuloksia voidaan seurata reaaliajassa ja tarvittaessa virtuaalisen yhteyden ottaminen hoitajaan tai lääkäriin on nopeaa.

Asukas voi tuntea olonsa turvalliseksi, kun yhteys hoitaviin tahoihin on napin painalluksen takana tai tarvittaessa myös automaattisesti. Olemassa olevilla hoivaresursseilla pystytään palvelemaan turvallisemmin isompaa asiakasryhmää ja samalla hoivahenkilökunnalla on tarkempi reaaliaikainen tieto asiakkaiden hyvinvoinnista ja siinä tapahtuvista muutoksista. Näihin voinnissa tapahtuviin muutoksiin voidaan reagoida nopeasti ja resursseja osataan ohjata oikein.

Vivagon ja VideoVisitin yhteisratkaisussa asiakkaan suorittamat sekä automaattiset hälytykset avaavat myös videoyhteyden asiakkaan ja hälytyksen vastaanottavan tahon välille. Palvelun avulla myös omaiset voivat seurata asiakkaan hyvinvointitietoja sekä voivat ottaa tähän virtuaalisen yhteyden.

Niin Vivago kuin VideoVisit näkevät yhteistyössä paljon potentiaalia ja mahdollisuuksia tulevaisuuden palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä. Kotihoidossa ja kuntoutusvaiheen aikana mitattava hyvinvointitieto yhdistettynä mahdollisuuteen ottaa asiaakkaaseen virtuaalisen kuva- ja puheyhteyden antavat paljon tietoa asukkaan voinnista ja sen kehittymisestä. Turvallisuuden tunteen lisääntyminen ja tarvittaessa hoivahenkilöstöön saatava yhteys tuovat kotona-asumiseen laatua ja tehostavat kotihoidon palveluiden tarjoamaa.

Lue lisää Vivagon tarjoamista kotona asumisen ratkaisuista.

VideoVisitin kotona asuville ikäihmisille suunnattuihin palveluihin pääset tutustumaan tästä.

Kirjoittaja on terveys- ja turva-alan teknologiaratkaisuja tarjoavan Vivago Oy:n toimitusjohtaja Maria Lavonen.

Edellinen artikkeliLehtileikkeet
Seuraava artikkeliSuositus valmisteilla lonkkamurtuman kuntoutuksesta