lauantai, 10 kesäkuun 2023

Pohjois-Suomessa ennätyksellisen paljon terveydenhuollon kanteluita ja valvonta-asioita

Vuonna 2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa tuli vireille ennätyksellinen määrä kanteluita ja valvonta-asioita. Vireille tuli 240 uutta terveydenhuollon kantelua ja 81 terveydenhuoltoa koskevaa valvonta-asiaa. Viraston mukaan...

Miten uusi sote-keskus eroaa aiempien vuosien hankkeista?

VM:n osastopäällikkö Kari Hakari kiteyttää muutokset näin: Meillä on nyt maakunnalliset kokonaisuudet, aiemmin on ollut kuntakohtaisia, nyt on koottu myös alueellisia kokonaisuuksia ja lisäksi...

STM: Opiskeluhuollon lakimuutokset lausuntokierrokselle

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle 1.1.2023. Samassa yhteydessä opiskeluhuollon palvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut, kootaan...

Valvira: Elvytyskielto ei korvaa hoitosuunnitelmaa

Valvira muistuttaa, että pitkäaikaishoidossa oleville potilaille on laadittava hoitosuunnitelma. Päätös elvyttämättä jättämisestä, eli DNR-päätös ei ole hoitosuunnitelma. Valviran uuden ohjeen mukaan hoitolaitoksilla on velvollisuus tehdä...

Jämsän kaupunki voitti miljoonariidan käräjillä – Terveysyhtiö veloitti kaupungilta lähes miljoona euroa sovittua enemmän

Keski-Suomen käräjäoikeus antoi tuomion Jämsän kaupungin ja Jämsän Terveyden välisessä riita-asiassa maanantaina. Vyyhti juontaa juurensa vuoden 2018 vuosihintaan. Jämsän Terveys tuottaa perusterveydenhuollon palveluja Jämsän, Koskenpään,...

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle huomautus akuuttiklinikan toiminnasta – opiskelijat päivystäneet ilman riittävää...

Aluehallintovirasto on 26.6.2020 antanut huomautuksen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille (LPSHP) ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle siitä, että lääketieteen opiskelijat ovat työskennelleet päivystyksessä ilman riittävää valvontaa ja ohjausta....

Perusturvakuntayhtymä Karviainen päätti säästöohjelmasta

Uudellamaalla Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusturvakuntayhtymä Karviainen hyväksyi kokouksessaan 19.3. kolmevuotisen talouden tasapainotus- ja kehitysohjelman 2019-2021. Ohjelmassa on listattu euromääräisesti mitattavissa olevat tavoitteet...

Valvira: Hoiva-avustajien määrää hoivakodeissa voidaan lisätä – HALI ry: Linjaus helpottaa työvoimapulaa

Valvontaviranomaisten näkemyksen mukaan hoiva-avustajien määrää voidaan hoivakodeissa lisätä. Tämän mahdollistaa vanhuspalvelulaissa määritellyn henkilöstömitoituksen asteittainen nousu. Uuden ohjeen mukaan tästä eteenpäin hoivakodin työvuorossa voi työskennellä yksi...

Luovan hankejohtaja kertoo, missä mennään – toteutumiselle ei soten kaatuessa ole taetta

Maakuntauudistuksen toisen vaiheen lakipaketti, niin sanottu maku 2, junnaa varsinaisen päälakipaketin käsittelyä hallintovaliokunnassa. Lakipaketti sisältää muun muassa maakunnille siirrettävistä tehtävistä, Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovasta,...

Hoivayritykset toivovat joustoa hoitajamitoituksiin

Hoivayritysten johtajat näkevät, että hoitajamitoitusten tulisi joustaa asukkaiden tarpeiden mukaan. Samaa mieltä on tutkimusprofessori Anja Noro THL:stä: Mitoituksia ei pitäisi sitoa seiniin. Keskusteluun on jälleen...

KKV vie Van­taan ja Ke­ra­van hy­vin­voin­tia­lu­een suorahan­kin­nan Sarastialta mark­ki­na­oi­keu­den ar­vioi­ta­vak­si – ”Sidosyksikköasema ei täyty”

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sopimuskauden Sarastialta hankkimistaan palveluista päättymään ennenaikaisesti. KKV toivoo markkinaoikeuden ratkaisun selkeyttävän sidosyksikköhankintojen...

THL suosittelee 5–11-vuotiaille riskiryhmäläisille koronarokotuksia – lisätietoa koko ikäryhmän rokottamisesta joulukuussa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että riskiryhmiin kuuluvia 5–11-vuotiaita lapsia ryhdytään rokottamaan koronavirusta vastaan, kun lapsille tarkoitettuja rokotevalmisteita saadaan maahan. Lisäksi THL ehdottaa rokotuksia...

Espoo päätti vanhusten hoivapalvelujen valvonnan tehostamisesta, yhteistyöfoorumista ja kotihoidon ulkoistamiskokeilun periaatteista

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 21.3. vanhusten hoivapalvelujen valvonnan tehostamisesta ja kotihoidon maantieteellisen alueen ulkoistamiskokeilun periaatteista. Hoivapalvelujen valvontasuunnitelman 2019 mukaan kaikkia valvonnan muotoja...

Erikoinen vyyhti Salossa – kaupunki sai huomautuksen apulaisoikeusasiamieheltä

Salon kaupunki on saanut 11. tammikuuta eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä kirjallisen huomautuksen. Huomautuksen taustalla on kaksi kantelua, joista toisessa oli kysymys kaupunginhallituksen tekemään päätökseen liittyvien tietopyyntöjen...

THL: Lapsiperheet ja kotihoidossa olevat iäkkäät hyötyisivät uudesta asiakasmaksulaista

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan etenkin lapsiperheet sekä kotihoidossa olevat iäkkäät hyötyisivät asiakasmaksulain muutoksista. Suurin osa suomalaisista maksaisi sote-palveluista kuitenkin hieman nykyistä enemmän. THL antoi...

Sote-uudistuksen valtionavustuksista päätökset

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan kuuluvien hankkeiden sekä rakenteellista uudistamista tukevien hankkeiden valtionavustuksia koskevat päätökset on tehty. Sote-keskus-ohjelma Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman tavoitteena on palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden,...

STM: Vanhuspalvelulain muutos vahvistettu – 0,7 henkilöstömitoitus ympärivuorokautiseen hoitoon

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään jatkossa laissa. Tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella. Henkilöstömitoitus on siirtymäajan jälkeen vähintään 0,7 työntekijää...

STM: Mielenterveysstrategian hankekokonaisuudet täydentyvät uusilla hankkeilla

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt täydentävässä hankehaussa avustusta hankkeille, joilla vahvistetaan mielenterveysosaamista kunnissa ja ehkäistään itsemurhia. Käynnistyvät hankkeet toimeenpanevat keväällä 2020 julkaistua kansallista mielenterveysstrategiaa...

Pir­kan­maan sai­raan­hoitopiirille huomautus lainvastaisesta suorahankinnasta

Kilpailu ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PSHP) hankinnat koskivat yksilöllisesti valmistettavia ortopedisiä jalkineita. PSHP hankki yksilöllisesti...

THL suosittelee kolmansien koronarokotteiden tarjoamista aikuisille – rokotteina Comirnaty ja Spikevax

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kolmansia koronarokoteannoksia aletaan tarjota kaikille 18 vuotta täyttäneille 5–6 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen. Ryhmille, joille THL on jo...